Ahsenü’l-Kasas: Kıssaların En Güzeli

Ahsenü’l-Kasas: Kıssaların En Güzeli

Yusuf, on iki yaşındayken, bir cuma gecesinde; rüyasında on bir yıldızın, güneşin ve ayın kendisine secde ettiğini gördü. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

Ahsenü'l-Kasas Kıssaların En Güzeli

“Bir zamanlar Yusuf, babasına (Yakub’a) demiş ki: Babacığım! Ben (rüyamda) on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederlerken gördüm” (Yusuf 12/4).

Ömer Nesefî (rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir: Bir gün şeytan, bir ihtiyar kılığında Yusuf’un (aleyhisselam) kardeşlerine gelip, “Yusuf, sizin kendisine ibadet etmenizi (veya köle olmanızı) istiyor dedi.

Onlar, “Bundan kurtuluş çaresi nedir?” diye sordular.
Şeytan, “Bunun yolu onu öldürmektir” dedi.
Onlar, “Hak Teala’ya isyan etmiş oluruz” dediler.
Şeytan, “öldürdükten sonra tövbe edersiniz” dedi.

Bunun üzerine Yusuf’un (aleyhisselam) kardeşleri, aralarında ağız birliği ederek, Hz. Yusuf’u kıra gezmeye götürmek istediklerini söyleyerek babalarından izin istediler. Babaları buna razı olmadığını şöyle ifade etti: korkarım ki oyuna eğlenceye dalıp onu bir kenarda bırakırsınız. Sonra da kurt gelip onu parçalar.
Onlar, “biz bu kadar kişiyiz, nasıl olur da kurt onu elimizden alır, bu mümkün değil dediler.
Yakub’un (aleyhisselam) “kurt yer” demesinin sebebi, daha önce gördüğü şöyle bir rüya idi: Hz. Yusuf bir tepenin üzerinde dururken, on tane kurt ona saldırıyor, fakat bir kurt gelip onu kurtarıyordu. Ardından yer yarılıp Hz. Yusuf içine giriyor, sonra yine çıkıyordu. İşte bu yüzden Yakub (aleyhisselam), “ben Yusuf’un sizinle gelmesine izin veremem” demişti.

Ondan sonra kardeşlerin Yusuf’a (aleyhisselam) gelip, “babamızdan izin al, birlikte gezmeye gidelim” dediler. Yusuf’un (aleyhisselam) izin istemesine dayanamayan Yakub (aleyhisselam) ona izin verdi.

Ahsenü'l-Kasas: Kıssaların En GüzeliŞehir dışında, üç fersah uzakta bir kuyu vardı. Oraya vardıklarında, daha önce sözleştikleri gibi Hz. Yusuf’u orada öldürmek istediler. Kardeşlerden biri, siz onu koruyacağınıza, babamıza söz verdiniz. Sakın onu öldürmeyin” dedi. Bunun üzerine Hz. Yusuf’u bağlayıp kuyuya attılar. Sonra da gelip “kurt yedi” diyerek kanlı gömleğini babaları Yakub’a (aleyhisselam) gösterdiler. Yakub (aleyhisselam), o gömleği görünce o kadar ağladı ki dağlar taşlar bile onunla ağlaştılar (veya feryadından dağlar taşlar inledi). Nakledildine göre kardeşleri, üzerinden gömleği çıkardıklarında Hz. Yusuf çok mahsun olup ağladı. Ahsenü’l-Kasas: Kıssaların En Güzeli..Bunun üzerine Hz. Cebrail, derhal cennetten kendisine bir gömlek getirip ona giydirdi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir