Akşemseddin (1498) Kimdir?

İstanbul Fatihi Sultan Mehmed’in hocası olan ünlü İslam büyüğü Akşemseddin, 1390 yılında Göynük’te doğmuştur. Babasını ismi Hamza’dır. Küçük yaşlardan itibaren ilme ve sanata karşı ilgi göstermiş, kendini yetiştirmek için çalışmış, medrese tahsilini tamamladığında seçkin Âlimler sınıfına katılmıştır. Üstün bir zeka ve anlayış kabiliyetiyle din ilimleri, tıp, astronomi, biyoloji ve matematikte zamanın ünlülerinden olmuştur. Uzun yıllar Osmanlı medreselerinde müderrislik (profesörlük) yaparak yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Tıp ilminde gösterdiği başarılar çok büyüktür. Bitkilerden ilaç yapılması konusunda devrinin tek otoritesi idi. Mikrobu keşfederek insanlığa unutulmaz bir yarar sağlamıştır. Tıpla ilgili “Maddetü’l-Hayat” İsimli eserinde tifo, kolera, tifüs ve çiçek hastalıklarının gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar (mikroplar) tesiriyle ortaya çıktığını yazmıştır.

Akşemseddin’in asıl ünü, büyük veli Hacı Bayram’la tanışmasından sonra başlar. İlmi üstünlüklerinden sonra tasavvuf konusunu da ele alan Akşemseddin Ankara’da bulunan Hacı Bayram Veli’nin hizmetine girmiş, ondan tasavvufun inceliklerini Öğrenmiş, daha sonra da Sultan Murad’ın emir ve isteğiyle şehzade Mehmet’in hocalığına tayin edilmiştir.

İstanbulun fethinde büyük yararlıklar göstermiş, genç sultanı teşvik etmiş, fethin en önemli günlerinde surlar önünde şehit düşen Ebu Eyyub el Ensari’nin kabrini bularak Ordunun maneviyatını yükseltmiştir. Fatih sultan Mehmet ona karşı daima saygı ve sevgi duymuştur. Hatta İstanbul’un fethinden sonra “Zamanımda Akşemseddin gibi bir zatın bulunmasından duyduğum sevinç, İstanbul’un alınmasından duyduğum sevinçten daha az değildir.” demiştir.

Akşemseddin, 1498 yılında doğum yeri olan Göynük’te vefat etmiştir. Kabri buradadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir