Amenerrasulü Nüzul Sebebi

Amenerrasulü Nüzul Sebebi

Bu ayet-i kerimenin iniş sebebi ile ilgili olarak iki rivayet vardır. Bunlardan ilki İbn Abbas r.a. kanalıyla gelen rivayettir. Bu habere göre Bakara suresinin sonunda bulunan bu ve bundan sonraki ayet Cibril a.s. vasıtasıyla nazil olmamış; Rasulullah s.a.v. bunları Miraç gecesi vasıtasız olarak işitmiştir.

İkinci rivayet Ebu Hüreyre r.a.’dan gelen haberdir. Buna göre: “Siz içinizdekileri açıklasanız da gizleseniz de Allah onlarla sizi hesaba çeker.” (Bakara, 284) ayeti inince sahabe-i kirama çok ağır gelmiştir. Sahabe, Rasulullah s.a.v.’e gelip buna güç yetiremeyeceklerini bildirince Efendimiz:

– Sizden önceki Yahudi ve hıristiyanların ‘işittik ve isyan ettik!’ dedikleri gibi mi demek istiyorsunuz? Siz onların yaptıklarını aksine işittik ve itaat ettik. Bizi bağışla Rabbimiz, varış ancak sanadır.’ deyin buyurdu.

amenerrasulü nüzul sebebi
Amenerrasulü Nüzul Sebebi

Sahabe bunu duyup teskin olunca hemen arkasından Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi.

Bu ayetin nüzul sebebinde dikkat çekici olması gereken husus, sahabenin itiraz etmeyip teslimiyetle birlikte çıkış yolu aramasıdır. Sahabe-i kirama kalplerinden geçen düşüncelerden hesaba çekilmek ağır geldiği halde teslim oldular ve Cenab-ı Hakk’ın emrine boyun eğdiler. Bunun üzerine Rabbü’l-Alemin, hükmü hafifleten ayeti indirdi. Onlardan bu konudaki ağır yükümlülüğü kaldırdı.

Bu hadiseden hareketle denilmiştir ki: Her kim, hangi zaman ve mekanda olursa olsun, bütün işlerinde merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’a yüzünü dönerse, O’nun tevfik ve inayetiyle bütün ihtiyaçları giderilir. Ayrıca arif zatlar buyurmuşlardır ki: Bir kulun nihayette başarıya ulaşmasının alameti, başlangıç hallerinde bütünüyle Allah Teala’ya yönelmesidir.

Bu ayet-i kerime, dini esasları olduğu gibi kabul edip, bu esaslara iman ve itaat edilmesinin kulluğun gereği olduğunu da bildirmektedir.amenerrasulü nüzul sebebi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir