Başarılı olmak için neler yapılabilir

Başarılı olmak için neler yapılabilir
Başarılı olmak için neler yapılabilir?

Öğrencilerin kısa süreli hedefler sınavlarda ve okulda “başarılı olmak için” ve uzun süreli hedefler meslek sahibi olmak gibi belirlemeleri ders çalışmayı bir zorunluluk olarak değil de ideallerine ulaşabilmek adına bir gereklilik olarak görmelerini sağlayacaktır.

Öğrencilerin okul olgunluklarının gelişmiş olması; okulda yüklenecekleri sorumlulukları psikolojik olarak kabul etmeleri ve hazır olmaları ile ilintilidir. Hem yaş olarak hem de hazırbulunuşluk olarak yeterli olmadığı halde okula gönderilen çocuklar bilişsel anlamda bir sıkıntıları olmasa bile ödevlerini yapma ve okul ortamına uyum sağlama açısından problemler yaşayacaklardır. Aynı durum duygusal olgunlaşmayla da bağlantılıdır. Özellikle ortaokul lise çağındaki çocuklar açısından kararsız ya da hedefsiz olduklarında bu durum derslerine de yansıyacaktır.

Yapılan çalışmalarda başarılı çocukların belli hedeflerinin olduğu, gelecek planları yaptıkları ve o hedef doğrultusunda ilerlemeye çalıştıklarından oto kontrollerine sahip oldukları görülmüştür. Kendisinin farkında olan çocuk, ulaşılabilir hedefler belirleyerek rotasını buna göre çizecektir.

Başarılı olmak için neler yapılabilir ?

Sınav kaygısı en sık karşılaşılan problemler arasındadır. Çok başarılı ya da başarısız öğrenciler orta düzeyde başarıya sahip öğrencilerden daha yoğun kaygı yaşamaktadır.
Bunun içinde ebeveyn tutumları, yüksek hedef belirleme, yeterli ders çalışamama gibi durumlar olduğu kadar fizyolojik ve zihinsel etkenler de dahildir. Kaygısı düşük olan öğrenciler başarısız olduklarında sebebi dışsal faktörlere (sınav zorluğu) bağlarken yüksek kaygılı öğrenciler daha çok içsel faktörlere (kendilerine fazla sorumluluk yükleme ya da yüklenilme) bağlamaktadırlar. Bir öğrenci eğer ders çalışmayı bilmiyor ve zamanını verimli bir şekilde planlayamıyorsa ders başarısı gölgelenebilir.

Her bireyin, zeka alanlarına göre, öğrenilenleri uzun süreli hafızada tutma yöntemi farklıdır. Bazılarının görsel zekası baskındır izleyerek öğrenir, bazıları da not alarak, özet çıkararak öğrendiklerini pekiştirir. Bu yüzden her öğrencinin aynı tarz ders çalışma yöntemine sahip olmasını bekleyemeyiz.

Başarılı olmak için neler yapılabilir
Başarılı olmak için neler yapılması gerekenler

Günü planlarken sadece derslere değil, yapmaktan hoşlanılan aktivitelere de yer verilmesi, öğrencilerin enerjilerini toplayabilmesi ve güdülenmesi açısından önemlidir.
Dikkat eksikliği genelde okul hayatının başlamasıyla anlaşılmaktadır. Bu çocukların bilişsel seviyeleri normal ya da normalüstü olmalarına rağmen dikkat eksiliği onların öğrenmelerini zorlaştıran bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu duruma hiperaktivite de eşlik edince davranış problemleri oluşabilmektedir. Eğer çocuğunuz dikkatini ayrıntılara veremiyor, ödev ve diğer etkinliklerde basit hatalar yapıyor, çevresel uyaranlardan çok etkilenip verilen görevleri tamamlayamıyorsa dikkat eksikliği olabilir.
Dikkat eksikliği olan çocuklar tespit edilip buna yönelik pedagojik ve tıbbi yöntemler uygulandığı takdirde çocuğun davranışlarında ve akademik başarısında ciddi oranda değişiklikler olmaktadır.

“Çocuğum başarılı olamıyor” dediğimizde bunun arkasında pek çok unsurun etkili olduğunu bilmek gerekir. Ebeveynlerden, aile ortamından kaynaklı durumlar olabileceği gibi öğrencinin kendisinden ya da çevresel faktörlerden kaynaklı etkenler de olabilir. Sadece başarı kavramının kendisine odaklanmaktan ziyade bu değişkenleri çoklu olarak ele almak kısa süreli ve balon gibi sönen çözümler sunmak yerine problemin kaynağına inmemizi sağlayacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir