Bellek Hakkında Bilmeniz Gereken Noktalar

Bellek Hakkında Bilmeniz Gereken Noktalar1. Bir şeyi unutmak için önce öğrenmiş olmanız gerekir. Unuttuğumuzu düşündüğümüz şeylerin bir kısmı yeterince anlamadığımız veya eksik öğrendiğimiz bilgilerdir.

2. Zihininiz biribiriyle alakasız birkaç fikri bir arada hatırlayabilir. Bu çağrışımlı hatırlama biçimi dikkati dağıtabilen faktörlerden biridir.

3. Motivasyon, arzu, hırs gibi duyguların öğrenme üzerinde büyük etkisi vardır. Bu nedenle neşeli bir ders, çalışmadan isteksiz ve zorla çalıştığınız saatlerden daha verimli geçecektir.

4. Toplam öğrenme zamanının en azından % 4O’ı yeni bilgileri gözden geçirmek için değerlendirilmelidir.

5. Beyin araştırmalarının gösterdiği bir sonuca göre, bilgiler ya da düşünceler, beyinde yollar açarlar. Bu yollar, bilgileri gözden geçirme suretiyle ve bilgiyi kullanarak derinleşir; bilgilerin daha kolay, daha çabuk hatırlanmasını sağlarlar.

6. Beyninizin en kolaydan en zora hatırlama durumu şöyle sıralanabilir: Resimler – sözcükler – sayılar.

7. Etkin bir bellek, uyum sağlama yeteneğinizi ve üreticiliğinizi artırır. Yeni bilgiler ile önceden bilinen şeyler arasında ilişkiler kurar. Sürekli kılanımla daha iyileşir.

Bellek yani hafıza psikolojide , bir organizmanın bilgiyi depolama, saklama ve sonrasındaysa geri çağırma yeteneği olarak tanımlanır. Hafıza hakında ilk çalışmalar felsefe alanında yapılmıştır ve daha fazla hafıza geliştirme teknikleri üzerinde durulmuştur. 19. yy’ın sonlarında ve 20. yy’ın başlarında hafıza konusu daha çok algılama psikolojisinin paradigması içerisinde ele alınmıştır. Günümüzde ise algılama psikolojisi ve nörolojik bilimlerle bağlantılı bir bilim dalı olan algısal-nörolojik bilimlerin başlıca dallarından biri haline geldi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir