Celalzade Salih Efendi Kimdir?

Celâlzâde Salih (1565)

Kanuni dönemi bilginlerinden olup tarih, edebiyat, dil bilimi ve fıkıh alanlarında eserleri bulunan önemli bir şahsiyettir.
1494 yılında aslen Tokatlı olan babasının kadı olarak vazife yaptığı Rumeli’de Vulcitrin’de doğmuş, dönemin ünlü bilginlerinden de özellikle Kemalpaşazade’den dersler alarak yetişmiş, Osmanlının en büyük hattatlarından olan Şeyh Hamdullah’ın da talebesi olmuştur. Müderrislik payesiyle bir çok yerde görev yaptıktan sonra Mısır, Şam ve Halep kadılıklarında da bulunan Salih Efendi’nin bu görevlerinde adil ve olgun bir idare uyguladığı bilinmektedir. Üç yıl kadar vazife yaptığı Mısır’da kadılık görevinde iken emekliye ayrılıp İstanbul’a gelmiş, Eyüp Nişancıbaşı’ndaki evinde ilmi araştırmalarına devam ederek kıymetli eserler kaleme almıştır. Bu arada Eyüp Medresesi’nde de müderris olarak bir süre vazife gördüyse de gözlerine perde inmesi üzerine tamamen evine çekilmiştir. Onun kanuni dönemine ait olayları anlattığı “Tarih-i Sultan Süleyman” isimli eseri yanında daha sonraki yıllarda ispanyolcaya’da çevrilen “Tarih-i Mısır” isimli kıymetli bir kitabı ve Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerinin toplandığı bir Divan’ı vardır. 1565 yılında İstanbul’da vefat eden Salih Efendi’nin kabri Eyüp’de Nişancı Camii bahçesindedir.

Celalzade-Salih

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir