Çivizade Muhyiddin Kimdir?

Çivizade Muhyiddin (1547)

1476 yılında Menteşe’de doğan bilginimizin babası “Çivi” lakabıyla bilinen müderris ve hattat İlyas Efendi‘dir.

Küçük yaşta babasının vefatı üzerine İstanbul’a gelerek dönemin meşhur alimlerinden ders aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra Edirne, Bursa, Çorlu ve İstanbul medreselerine müderrislik yaptı ve ilmi sahada gösterdiği başarılar sebebiyle, 1527 yılında Mısır kadılığına tayin edildi.

Daha sonra yükselişini sürdüren Çivizade, 1537’de Anadolu kazaskeri, 1539 tarihinde de Şeyhülislamlığa getirildi. Üç yıl dokuz ay bu görevde kaldıktan sonra vazifesinden azledilerek emekliye sevk edildi. Ömrünün son yıllarında ikinci kez Sahn-ı Seman müderrisliğine daha sonra da Rumeli Kazaskerliğine tayin edildi.

Bazı ilmi konularda dönemin alimleri ve kendisinden sonra Şeyhülİslam olan ebussuud Efendi ile ilk değil ihtilafa düşen çivizade, 1547 yılında, Rumeli kazaskeri iken, ikindi divanında rahatsızlanarak vefat etti. Cenaze namazı, Şeyhülislam Ebussuud tarafından kıldırılarak, Eyüp Sultan türbesi yakınlarına defnedildi. Onun “Fetâvâ”, “Risale fi’l hudûd ve’t- ta’zîr”, “Risale fi hakkı’d-deveran” gibi önemli eserleri vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir