Çocuğun dini eğitimi ne zaman başlar

Çocuğun dini eğitimi ne zaman başlar

Bizim geleneksel anlayışımızda ahlak eğitimi çocuk daha doğmadan başlar. Büyüklerimiz, anne ve babanın eylemlerinin doğacak olan çocuğu etkilediğini söylerler. Onlar evimizin şenliği, gözümüzün nuru, kalbimizin süruru evlatlarımız. Bin bir ihtimam, emek ve meşakkatle bakar büyütürüz onları. Doğumları, bebeklikleri, çocuklukları, gençlikleri ve ila ahir uzayıp giden yıllar boyunca bizim için hiç büyümez çocuklarımız.

Çocuğun dini eğitimi ne zaman başlar
Çocuğun dini eğitimi

Her anne babanın arzusu hiç şüphesiz evlatlarına iyi bir gelecek hazırlamaktır. Bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz, her türlü imkânlar seferber ederler. İyi bir gelecek hazırlamak derken, pek çoğumuzun bundan anladığı onlara iyi bir eğitim vermektir. İyi bir okulda okuması, iyi bir üniversiteyi kazanması ve iyi bir meslek sahibi olmasıdır çoğunlukla emeller.

Bir insanın yetişmesi için bunlar elbette gereklidir ama acaba yeterli midir? Okul başarısı ve parlak bir meslek iyi insan olmanın, iyi Müslüman olmanın ölçüsü müdür? İyi bir gelire sahip olmak başarılı olmak anlamına mı gelir?

Sadece dünyevi başarılara ve ölçülere göre yetiştirilen çocuk belki bu dünyada iyi bir gelecek kurabilir kendine. Ancak bu durum, tek kanatla uçmaya çalışan bir kuşun haline benzer. Zira her iki dünyada saadet için iki kanada ihtiyacı olacaktır çocuğumuzun.

Çocuğun dini eğitimi ne zaman başlar

Ebeveynler olarak daha küçük yaşlardan başlayarak düzenli bir program çerçevesinde çocuğumuzun din eğitimini vermek en az diğer eğitimi kadar elzem ve önemli bir konu. Diğer taraftan ahlaki gelişimi ve değerlerin benimsetilmesi açısından anne ve baba kilit roldedir.

Çocuk anne ve babanın elinde şekillenen bir hamur… Onların her türlü davranışı çocuklar için bir örnek ve model. Özellikle 0-6 yaş çocuğun her türlü algıya açık olduğu ve karakterinin mihenk taşlarının temellendiği yaşlar olduğu hatırda tutulması gereken bir hakikat. Bununla birlikte, bizim geleneksel anlayışımızda ahlak eğitimi çocuk daha doğmadan başlar. Büyüklerimiz, anne ve babanın eylemlerinin doğacak olan çocuğu etkilediğini söylerler.

Çocuğun dini eğitimi ne zaman başlar
Çocuğun dini eğitimi ne zaman başlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir