Çocukları Suça İten Faktörler Nelerdir?

Çocukları Suça İten Faktörler Nelerdir

Sosyal bağ teorisinin suçlu davranışı izahını çocuklar hakkında daha anlamlı bulunuyor. Sosyal bağ teorisine göre her insan suç işleyebilir. Bir başka ifadeyle, nefis her zaman kötülüğü ister.. Buna mukabil insanı kötülük yapmaktan alıkoyan kontrol mekanizmaları vardır. Kişinin kendi kendini kontrol etmesine iç ya da öz kontrol denir. Bir de sosyal normlar, polis, kültürel değerler, aile gibi dış kontrol mekanizmaları vardır. Şimdi bu iç ve dış kontrol mekanizmalarını etkileyen dört önemli faktör var. Birincisi mensubiyet ve bağlılık fikridir. İnsanlar bağlı olduğu aile, kabile, cemiyet vb. olgulara aidiyet duygusuna zarar vermemek için suç işlemek istemezler.. İkincisi adanmışlık fikridir. Bu da geleceğe dair çocuğun bir hedefinin olmasıdır. Gelecekte doktor, din adamı, gazeteci, bilim adamı vb. olma hedefi koyan ve bu hedef doğrultusunda çaba gösteren kişi bu çabasını tehlikeye atmak istemez. Üçüncüsü meşguliyet faktörüdür.

Çocukları Suça İten Faktörler Nelerdir?

Bir İngiliz atasözü “boş kalan eller şeytanın atölyesidir” der. Çocuğu sürekli meşgul edecek faydalı işlerin olması onları suç işlemekten alıkoyar. Dördüncüsü ise toplumsal, dinî ve manevî değerleri içeren inanç faktörüdür. Hatta çocuk istismarının önlenmesiyle alakalı yapılan bir çalışmada yaklaşık 22 madde arasında kültürel ve manevî değerlerin daha etkili olduğu sonucunu elde edilmiştir. Bu değerlere sahip çıktığımız, insanlara anlattığımız takdirde pek çok problemin üstesinden gelecebileceği düşünülüyor.

Kayıtlardaki verilere göre şahsa karşı işlenen şiddet içerikli suçlarda %33, kamu ve şahıs mallarına zarar verme suçunda %40 oranında grup halinde işlenmiş. Bunlar tespit edilebilenler tabii ki. Olaylar bazında baktığımızda en fazla şiddet içeren şuçların emniyet birimlerini meşgul ettiğini görüyoruz. Bunların ardından hırsızlık ve narkotik madde (çoğunlukla esrar) bulundurma suçu geliyor.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir