Doku ve Organ Aktarımı Bağışıklığı

Doku ve Organ Aktarımı Bağışıklığı

Doku ve organ aktarımında uygulanan temel ilkeler şu şekilde özetlenebilir:

1. Kullanılacak doku ya da organ alıcı bölgenin gereksinimine uygun olmalıdır. Örneğin, hastanın saçlı derisindeki bir eksiklik mümkünse yine saçlı deriyle onarılmalıdır.
2. Verici bölgeki doku kaybının getirdiği zarar alıcı bölgede oluşacak yarar yanında önemsiz kalmalıdır.
Parmak hareketini sağlayan bir sinirin onarımı için ayağın kenarının duyusunu taşıyan bir sinir feda edilebilir, ama tersi düşünülemez.

Doku ve Organ Aktarımı Bağışıklığı

Aktarılan dokular alıcı bölgeye taşınırken canlılıklarını kaybetmemeli ve yeni yerlerinde de canlı kalmaları sağlanmalıdır. Dokuların canlı kalabilmesinin en önemli koşulu, kan dolaşımıyla bağlantılarının kesilmemesi ya da kesintinin geçici olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında başlıca iki tür doku aktarma yöntemi vardır. Birinci türde doku verici bölgeden ve vücudun kan dolaşımından tamamen ayrılır ve alıcı bölgeye yerleştirilir. Bu şekilde aktarılan dokulara ‘greft’ adı verilir.
Taşınan dokunun içinde başlangıçta kan dolaşımı yoktur ve beslenmesi alıcı bölgedeki yaradan sızan sıvı aracılığıyla olur. Yaklaşık dört gün içinde alıcı ve verici arasında kılcal damar bağlantıları oluşur ve kan dolaşımıyla doğrudan bağlantı sağlanır. Bu şekilde aktarılan dokuların canlılıklarını koruyabilmesi için, taşındıkları alanın kanlanmasının yeterli olması, taşınan dokunun alıcı bölgeye sıkıca temas etmesi ve yaradan sızan besleyici sıvıların her tarafına ulaşabileceği kadar ince olması gerekir. ‹kinci türde aktarılan doku bir sap aracılığıyla vücuda bağlı kalır ve kan dolaşımıyla bağlantısı kesilmez. Bu şekilde aktarılan dokulara ‘şep’ adı verilir. Şepler, kendi kan akımları olduğu için alıcı bölgedeki kanlanmanın az oluşundan olumsuz etkilenmez ve saplarından gelen kanın yeterli olması koşuluyla çok miktarda doku taşıyabilirler. Greft ve şepler rekonstrüktif ameliyatların yapılmasına olanak veren temel araçlardır.
Greft olarak en çok yararlanılan doku deridir. Deri greftleri derinin tüm kalınlığını içeren tam kat greft ya da yüzeyel kısmını içeren kısmi kalınlıkta greft olarak kullanılabilir.Kısmi kalınlıktaki deri greftleri “dermatom” adı verilen özel bir bıçak yardımıyla alınır ve derinin amaçlı ameliyatlarda hedef, aslında normal olan bir beden parçasının görünümünü toplumda ya da kişinin zihninde daha güzel olarak algılanan şekle dönüştürmektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir