Duada ne istenir ?

Duada ne istenir?

Rasulullah s.a.v.’ın yaptığı dualardan biri şöyleydi: “Allahım! Senden sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlak ve kadere rıza göstermeyi dilerim!” (Buhari, el-Edebü’l-müfred, s. 115)

Hadis-i şerifte talep edilen sıhhat ile bedenin kötü hastalıklardan salim olması ya da hal, söz ve amelde sıhhat yani doğruluk üzere olmak kast edilir. İffet, Haramlardan korunmak ve günahlardan sakınmaktır. Hıyanetin zıddı emanet, kişiye emanet edilmiş olan Allah’ın ve kulların haklarının korunmasıdır. Güzel ahlak ile de insanlardan gelen ezaya sabredip onlara eza vermemek ve güzel geçinmek; kadere rıza ile, başa gelenlerin gönülden kabullenilmesi kastedilmektedir.

Kelabâzî rh.a. der ki: sıhhat ilahi emirlerin  yerine getirilmesi için, iffet çirkin işlerden ve cezalardan kurtulmak için, emanet vücut organlarının kötülüğünden korunmak için, güzel ahlak ise insanlardan kaynaklanan sıkıntılara katlanmak için olup, bunlar Allah’a kulluğu tam olarak yerine getirmek için gereklidir. Kadere rıza ise Hak Teâlâ’nın  rububiyetini müşahade etmektir. (Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/123)

Duada ne istenir, ne istenmez?

Rasul-i Ekrem s.a.v., bu sözleri ile ümmetini eğitmekte, mümin kullarının ilahi kaza ve kadere rıza göstermelerinin yolunu göstermektedir. Bunu da, kulun ibadet için gönül huzuru ile vakit bulabilmesini sağlamak için yapmaktadır. Zira ilahi takdire  rıza göstermeyen kişinin kalbi “şu neden oldu, neden şöyle olmadı” diye hep tasalı ve meşgul olur. Düşüncesi sürekli başa gelenlerin ve istediği gibi olmayan işlerin gam ve tasası ile dolu olan kimsenin kalbi nasıl tam olarak ibadete yönelebilsin? Böyle bir kalp ibadeti hatırlayabilir, ahiret tefekkür edebilir mi? 

Duada ne istenir
Duada ne istenir

“Geçip giden işlerin hasreti, geleceğin tedbiriyle uğraşmak, bulunduğumuz anın bereketini alıp gitti” diyen Şakîk-i Belhî k.s. ne kadar da doğru söylemiş! Buna ilave olarak, ilahi takdire rıza göstermeyen kişinin, Allah’ın öfke ve gazabına muhatap olması tehlikesi vardır. Kaldı ki, insan rıza göstersin göstermesin, ilahi takdir mutlaka gerçekleşecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir