Dünya’nın yer çekimi her yerde aynı mıdır?

Dünya’nın yer çekimi her yerde aynı mıdır?

Yoğunluğu her noktada aynı olan küre şeklindeki bir yapının çevresine etki eden kütleçekim kuvveti sabittir. Ancak şekli tam küresel olmadığı için Dünya’nın kütleçekim alanı her yerde aynı değildir. Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşü, şeklinde bazı düzensizliklere neden olur. Dünya’nın Ekvator hizasındaki çapı kutuplardakinden yaklaşık 40 kilometre daha uzundur. İki cisim arasındaki kütleçekim kuvveti aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu için, kutuplardaki bir cisme etki eden kütleçekim kuvveti Ekvatordakinden %0,66 daha fazladır. Dünya ile Ay arasındaki kütleçekim etkileşimi de Dünya’nın şeklinde düzensizliklere neden oluyor.

Bunun yanında yüzey şekilleri de Dünya’nın kütleçekim alanındaki değişimlerin nedenlerindendir. Mesela Ekvator bölgesinde 5000 metre yüksekliğindeki bir dağın zirvesinde bulunan bir insanın ağırlığı, deniz seviyesindeki ağırlığından biraz daha düşüktür. Son yıllarda yapılan araştırmalar buzullardaki erimenin, okyanus tabanının hareketli yapısının Dünya’nın kütleçekim alanını etkilediğini gösteriyor.

Dünya’nın yer çekimi her yerde aynı mıdır?

Kayaçların da yoğunluğu Dünya’nın kütleçekim alanında düzensizliklere neden olur. Çoğunlukla kayaçların yoğunluğu 2-4 g/cm3 arasında değişmektedir yani 1 cm3 kayacın kütlesi 2-4 gram aralığında olabiliyor. Yoğunluğu düşük tortul kayaçlardan oluşan bölgelerdeki kütleçekim kuvveti, yoğunluğu yüksek kayaçlardan oluşan bölgelere göre çok daha düşüktür. Buna göre, sorunun cevabı; Dünya’nın yer çekimi her yerde aynı değildir. Çünkü Dünya’nın merkezinde yer çekimi daha fazlayken, Dünya’nın merkezinden uzaklaştıkça yer çekimi azalmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir