Ebeveynler Geleceğimizi Nasıl Etkiler?

Ebeveynler Geleceğimizi Nasıl Etkiler?

Hepimizin bildiği gibi her anne babanın çocuk yetiştirme yöntemi aynı değildir. Mesela kimi daha kuralcı olurken kimi de çok daha esnek davranabilmektedir. Doğru ya da yanlış ayırt etmeksizin bütün bu yöntemler çocukların yetişme sürecini hatta bununla da sınırlı kalmayıp bütün hayatlarını etkileyebiliyor. Şöyle ki, bugün bir dönüp baktığımızda kendimizde anne ve babamızdan pek çok iz görebiliyoruz. İlk anda psikolojik etkiler aklımıza gelse de aslında sosyal ve ekonomik hayatımız da bu izleri barındırabiliyor. Bu etkilerin araştırıldığı çalışmalardan biri de Japonya’daki Kobe ve Doshisha üniversitelerinde, sosyal sistemler ve ekonomi alanında çalışan araştırmacılardan kurulan bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Ebeveynler Geleceğimizi Nasıl Etkiler?
Ebeveynler Geleceğimizi Nasıl Etkiliyor?

Anne ve babaların çocuklarını büyütürken sergilediği tutum ve davranışların çocukların geleceği üzerindeki somut etkilerinin incelendiği bu çalışmaya 5000 yetişkin kadın ve erkek dâhil edildi. Katılımcılara çocukluk döneminde ebeveynleri ile olan iletişimlerinden birlikte geçirdikleri vakitlere kadar pek çok konuyla ilgili farklı sorular soruldu. Bu soruların cevaplarının yanı sıra katılımcıların ebeveynleriyle olan ilişkileriyle ilgili dile getirdiği “Annem ve babam bana güvendi” veya “Ben anne ve babamın benimle yeteri kadar ilgilendiğini düşünmüyorum” gibi ifadeler de değerlendirmeye alındı. Buna göre ailelerin çocuklarını yetiştirirken koyduğu kurallar, olaylara bakış açıları, çocuklarına davranış şekilleri, çocuklarıyla iletişim kurma yöntemleri, oyun oynama vakitleri gibi farklı etkenler incelendi. Bütün bu verilerden yola çıkılarak ilgi/ilgisizlik, güven, kurallar, serbestlik gibi anahtar kavramlar belirlendi. Bu kavramlar ışığında ebeveynlik yöntemleri altı ana başlık altında toplandı. Çalışmaya göre bu kategoriler şöyle tanımlanıyor:

Ebeveynler Geleceğimizi Nasıl Etkiler?

1.Destekleyici:
Çocuklarını ortalama düzeyde veya ortalamanın üstünde serbest bırakan, çocuklarına güvenen, çocuklarıyla çok ilgilenen, çocuklarıyla çok vakit geçiren.

2.Katı:
Çocuklarını çok serbest bırakmayan, çocuklarına ortalama düzeyde ve ortalamanın üstünde güvenen, çocuklarıyla normal düzeyde ilgilenen, çocuklarına karşı katı olan ve çocuklarına çok kural koyan.

3.Anlayışlı:
Çocuklarına ortalama düzeyde veya ortalamanın üstünde güvenen, çocuklarına karşı katı olmayan, çocuklarıyla birlikte ortalama düzeyde veya ortalamadan daha uzun süre vakit geçiren.

4.Serbest:
Çocuklarıyla az ilgilenen, çocuklarına karşı katı olmayan, çocuklarıyla birlikteçok az vakit geçiren, çocuklarına az kural koyan.

5.Sert:
Çocuklarıyla az ilgilenen, çocuklarını serbest bırakmayan, çocuklarına güvenmeyen ve çocuklarına karşı katı olan.

6.Ortalama:
Diğer kategorilerdeki özellikleri ortalama düzeyde taşıyan.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir