Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kimdir?

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kimdir?

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kimdir1877 yılında Antalya’nın Elmalı kazasında doğmuştur. Babası Numan Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. İlimle meşgul olan bir ailenin çocuğu olarak ilk ve orta tahsilini Elmalı’da yapan Muhammet Hamdi, 1892 yılında İstanbul’a gelmiş, medrese tahsilini başarıyla tamamladıktan sonra, 1906’da Beyazid Dersiamı olmuştur. Aynı yıl II. Meşrutiyet Meclisine Antalya mebusu olarak girmiş, bu arada dönemin üniversitelerinde vakıf hukuku, fıkıh ve kelam dersleri okutulmuştur. Arapça ve Farsça’nın yanında Fransızca’yı da çok iyi öğrenen Muhammed Hamdi Bey’in ayrıca felsefe ile ciddi şekilde ilgilendiğini, hat icazeti alarak pek güzel yazılar yazdığı ve musiki ile uğraştığı bilinmektedir. I. Dünya Savaşı sırasında Evkaf Nazırı ve Ayan Meclisi Üyesi olmuş, döneminde çıkan çeşitli mecmualarda muhtelif konuları işlediği bir çok makale yayınlamıştır.

Medreselerin kaldırılmasından sonra bir ara tutuklanarak Ankara’ya götürülen ve daha sonra serbest bırakılan Muhammed Hamdi Bey, bundan sonraki hayatını münzevi biçimde geçirmiştir. 20 yıl kadar süren bu dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir tefsir yazması teklifini kabul ederek en büyük eseri olan “Hak Dini Kur’an Dili” isimli kitabını kaleme almıştır. Felsefi düşünce ve pozitif ilimler alanında büyük bir bilgi birikimine sahip olduğu görülen alimimiz, 27 Mayıs 1942 tarihinde İstanbul Erenköy’de vefat etmiştir. Kabri Sahrayıcedid Mezarlığı’ndadır.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hayatı Kısaca

Büyük Türk müfessiri ve aydını Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, 1878 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. İlk eğitimini ve hafızlığını babası Şeriye Mahkemesi baş kâtibi Hoca Numan Efendi’nin yanında tamamlamıştır. Elmalılı Muhammed Hamdi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir tefsir yazması teklifini kabul ederek en büyük eseri Hak Dini Kur’an Dili’ni kaleme almıştır. Onun,ayrıca Fransızcadan çevirdiği ve’l-Mezahip adlı bir felsefe kitabı vardır. İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde adını yaşatan bir sokak bulunmaktadır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir