Engelli bireyler için dini eğitimin önemi

Engelli bireyler için dini eğitimin önemiEngelli bireyler için dini eğitimin önemi nedir?

İnsanoğlunun tüm hayatında etkisi her daim hissedilen dinin sayesinde, sahip oldukları engeli imtihan sınırları çerçevesinde şükredebilen insanlar olduğu gibi, bu engeli kabullenme konusunda sıkıntılar çeken ve “Neden ben?” sorusuna cevap bulamayan insanlar da vardır. Engelli birey ve ailesine, engelliliği kabullenme sürecinde verilebilecek din eğitimi ve hizmeti, özellikle engelliliği doğru ve sağlıklı bir şekilde yaşamaya yardımcı olacak nitelikte olmalıdır. Her insanın dünyaya imtihan için gönderildiği, hayır ve şer ile denendiği, sabredenlerin mükafatlandırılacağı,  Allah’ın kimseye zerre miktar zulmetmeyeceği ve kimseye taşıyabileceğinden fazla yük yüklemeyeceği, iyi insanların sıkıntı ve hastalık zamanlarında sabreden kişiler oldukları her fırsatta hatırlatılıp, duanın gücüne vurgu yapılmalıdır. Allah’ın dış görünüş ve mülkiyete değil, amellere ve insanların içindekilere bakacağı gibi hadis-i şerifleri hatırlatmak, engelli bireylerin üzerlerinde çok önemli bir moral ve motivasyon etkisi oluşturacaktır. Böylece sadece ahireti temel alan bir görüntü içerisinde olmadan, ölüme kadar hayatlarını engelli olarak sürdürecekleri ihtimali de göz önünde bulundurularak hayatlarını yaşanabilir kılmak için gereken psikolojik adımlar atılmış olacaktır.

Engelli bireyler için dini eğitimin önemi

Allah’a iman duygusuyla bazı değerlere bağlanarak aynı değerlere inanan diğer insanlarla birlikte olma duygusuyla, içinde bulunduğu toplumda kendisinin de bir yerinin ve anlamının olduğunu kavrayarak “Neden ben?” sorusunun cevabını bulabilen bir engelli birey, sorunları aşabilecek gücü kendisinde hissederek özgüven kazanabilmektedir. İçinde bulundukları bu durumu sorgulamaktan kendilerini alamayanların, bu psikolojiden kurtulabilmeleri için, dini eğitim ve Dini Bilgiler, hizmetler kendileri için bir rehabilitasyon olacaktır. Ahiret inancı, kayıpların kabullenilmesini kolaylaştırarak bu kişilere iyimserlik ve umut gibi ruh sağlığı açısından olumlu duygular kazandıracaktır.

Engelli bireyler için dini eğitimin önemi
Engelli bireyler için dini eğitimin önemi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir