Fatin Gökmen kimdir? Fatin Gökmen hakkında bilgi

Fatin Gökmen kimdir? Fatin Gökmen hakkında bilgi
Fatin Gökmen (1955)

Fatin Gökmen kimdir hakkında bilgi

İstanbul’da bilim ve kozmoğrafya konularıyla da uğraşılan Kandilli Rasathanesi’ni kurarak haklı bir şöhrete ulaşan ve halk arasında “Fatin Hoca” olarak ün kazanan Mehmed Fatin bey, 1877 yılında Akseki’de doğmuş olup, ilk tahsilini burada ve Alanya’da yaptıktan sonra İstanbul’a gelmiş, bir süre dönemin başmüneccimi Hüseyin hilmi Efendi’nin yanında eğitim görmüş ve sonra ünlü matematik bilginlerimizden Salih Zeki Bey’in  teşviki ile yeni kurulan riyaziyyat medresesine (matematik bilimleri fakültesi) girerek buradan birincilikle mezun olmuştur. Yüksek tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda öğretmenlik ve nihayet mezun olduğu üniversitede astronomi ve yüksek matematik okutarak profesörlüğe yükselmiştir. 1910-1911 yılları arasında uzun gayretler sonucu, Boğaziçi’nde, kandilli sırtlarındaki meşhur rasathâneyi kurarak bu müessesenin başına geçen fatin hoca, yıllarca hizmet verdikten sonra emekliye ayrılmış, 1942 yılında Konya’da milletvekili seçilerek meclise girmiştir. Astronomi ve kozmoğrafyaya ait önemli bazı eserleri İngilizceden çevirerek Türk ilim dünyasına kazandıran hoca’nın “eski hitay takvimi”,  “Türk Takvimi”, “eski Türklerde hey’et ve takvim” isimli önemli eserleri vardır. 7 Aralık 1955 yılında İstanbul’da vefat eden fatin Gökmen’in kabri Kandilli Küçüksu mezarlığı’ndadır.

Fatin Gökmen kimdir? Fatin Gökmen hakkında bilgi
Fatin Gökmen kimdir?

Fatin Gökmen hakkında bilgi

1910 senesinde dönemin Maarif Nazırı Emrullah Efendi tarafından kendisine Rasathâne-i Âmire’nin kurulması görevi verilmiştir, bir yıl sonra da Avrupa’daki örneklerinden teknik bakımdan geri kalmayacak şekilde tesisin bütün ihtiyaç ve gereçlerini Rasathane’yi Kandilli sırtlarında kurmuş ve gözleme hazır bir hale getirmiştir.

Darüşşafaka Lisesi bünyesinde Hayalden Gerçeğe Projesi kapsamında, çocukların bilim alanında kendilerini geliştirmelerini ve yeni keşifer yapmalarını amaçlayan Fatin Gökmen Planetaryumu 2012 yılında kurularak İstanbullu çoçukların hizmetine sunulmuştur.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir