Gökadalar Nasıl Ölür?

Gökadalar Nasıl Ölür?

Gökadalar doğar, değişim geçirir, ancak tamamen yok olup olmadıklarıyla ilgili net bir açıklama yapmak mümkün değildir.

Evren hızlanarak genişlemeye devam ettiğinden dolayı gökadalar birbirinden uzaklaşır. Ama gökadaların oluşturduğu gökada kümelerinde çok sayıda gökada bulunmaktadır ve iki gökada birbirine yeterince yakın bulunuyorsa  aralarındaki kütleçekim etkisi nedeniyle çarpışabilir. Bu süreç yaşam döngüsü içinde gökadanın ömrünün sonuna gelmesi olarak kabul edilebilir. Fakat iki gökadanın çarpışması aslında gökadaların birleşmesi anlamına geliyor. Gökadaların içindeki yıldızlar birbirinden çok uzak oldukları için çoğunlukla çarpışmazlar. Gaz bulutları ise birleşir ve daha yoğun hale gelirler. Böylece yeni yıldızlar oluşur. Ancak başlangıçta yoğun bir şekilde gerçekleşen bu süreç sonucunda yıldız oluşması için gerekli madde miktarı azaldığı için yeni yıldız oluşumu yavaşlar. İki gökadanın çarpışması sonucu gökadaların yapıları ve şekilleri değişir. Oluşan yeni gökada genelde disk şeklinde değildir ve yıldızlar belirli bir yörüngede değil gökadanın merkezi etrafında herhangi bir yerde bulunabilir.

Gökadalar Nasıl Ölür?

Gökadalar Nasıl Ölür?Bir gökadanın ömrünün sonuna gelmesi anlamına gelebilecek diğer bir süreç de içinde yeni yıldızların oluşmamasıdır. Gökadalar genellikle sarmal ve eliptik olmak üzere iki grupta sınıflandırılır. Sarmal gökadalarda (Samanyolu Gökadası da bu gruptadır) yıldızlar, disk biçimindeki yoğun toz ve gaz bulutu içinde bulunmaktadır. Bu tür gökadalarda düzenli olarak yeni yıldızlar oluşmaktadır. Ortalama her Güneş yılı yeni bir yıldız oluşur. Eliptik gökadalardaki yıldızlar ise genellikle çok yaşlıdır ve belirli bir yörüngede değil her yönde hareket edebilirler. İçerdikleri gaz miktarı az olduğu için eliptik gökadalarda çok az yeni yıldız oluşur. Yeni yıldız oluşumunun görülmediği eliptik gökadalar “ölü” gökada olarak isimlendirilebiliyor. Ancak bazı bilim adamları çok uzun zamandır yeni yıldız üretmeyen gökadaların da yıldız üretmeye devam edebileceğini düşünüyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir