Hz. Aişe annemizin evlilik yaşı kaçtır?

Hz. Aişe annemizin evlilik yaşı kaçtır?Hz. Aişe annemizin evlilik yaşı

Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliye Arapları kızlarının yaşlarını tutmazlardı. Toplumda kınanmasına rağmen kız evlatlarını gömmeyip onları büyütenler, buluğ çağına geldiklerinde bir tören düzenleyerek artık kızlarının büyüdüğünü herkese ilan ederlerdi. Eskiden beri Hz. Aişe (r.anha) annemizin evlilik yaşı tartışmalara konu olmuştur. Büyük çoğunluğa göre nişanlandığında 6 yaşında, evlendiğinde ise 9 yaşlarındadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki şayet böyle olsaydı ve Efendimiz (sav) 5-6 yaşında bir kızla evlenseydi, biz bir mümin olarak bunu sorgulamaz, bu hususta şu an modern dünyanın bize telkin ettiği bazı düşüncelerden etkilenerek kesinlikle konuşmazdık. Fakat bu konuda yaplan araştırmalara göre Hz. Aişe annemiz nişanladığında 15-16, evlendiğinde 18-19 yaşlarındadır.

Hz. Aişe annemizin evlilik yaşı kaçtır?

Cahiliye Araplarının  kız çocuklarının büyüdüğünü halka ilan ettiği törenlerden çıkarılacak sonca göre;  Hz. Aişe’nin 9 yaşında evlendiği iddiasını, “9 yıldır ay hali görüyordu” şeklinde anlamak gerekir. 9 yıldır ay hali görmesi ve bir 9 yılda çocukluk dönemini dikkate alınca, Hz. Aişe validemiz evlendiğinde 18 yaşlarında bir genç kız olduğu anlaşılır.

 

Hz. Aişe annemizin evlilik yaşı kaçtır?
Hz. Aişe annemizin evlilik yaşı

Hz. Aişe validemiz yıllar sonra Mekke’nin ilk dönemlerinde inen bir sure olan, Kıyamet Suresi’nin iniş zamanı sorulduğu zaman: “Ben Mekke’de sokaklarda oynayan bir çocuk iken Kıyamet saatinin dehşetini anlatan şu ayetler (Kamer Sûresi, 54/46) nazil oldu.” diye cevap vermesi, onun yaşını tespit etmek açısından önemli bir işarettir. Bu sure nübüvvetin 3. veya 4. yılında nazil olduğuna göre, Hz. Aişe validemizin oyun oynayacak ve bu sureyi aklında tutacak bir yaşta olması gerektiği de dikkate alınırsa; o günlerde en az 6–7 yaşlarında olması gerekecektir. Hz. Aişe’nin Efendimiz (sav) ile evliliği nübüvvetin 13. yılında gerçekleşmiştir. Buna göre demek ki bu evlilik Kamer Suresi’nin nâzil olmasından yaklaşık 10 yıl sonra olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Durum böyle olunca da  Hz. Aişe validemizin evlendiği zaman yaşının en az 17 ya da 18 olduğu anlaşılır.
Pek çok tarihi kaynakta Aişe validemizle ablası Esma arasındaki yaş farkının 10 olduğunu söyler. Hicretin 73. yılında 100 yaşında vefat eden  Hz. Esma hicret sırasında, 27-28 yaşlarındaydı. Bu durumda Hz. Aişe’’de hicret sırasında 18 yaşlarında olması gerekiyor.
Günümüzde  hadis kitaplarımızda bulunan ve Hz. Aişe annemizin Mekke yıllarıyla ilgili olarak anlattığı bazı rivayetler, onun yaşını tespit etmeye yardımcı olacaktır. İşte bunlardan birkaçına değinirsek, örneğin; risaletten kırk yıl önce gerçekleşen ve tarih belirlemede bir ölçü olarak kabul gören Fil hadisesinden geriye kalan iki kişiyi Mekke’de dilenirken gördüğünü söylemesi; Mekke’nin en sıkıntılı günlerinde Allah Resulü’nün (sav) sabah akşam kendi evlerine geldiğini ve bu sıkıntılara dayanamayan babası Hz. Ebu Bekir’in de Nübüvvetin 5. ya da 6. yılında Habeşistan’a hicret teşebbüsünde bulunduğunu detaylarıyla birlikte anlatması; ilk defa namazın ikişer rekat farz kılındığını, mukim olanlar için daha sonraları onun dört rekata çıkarıldığını, ancak sefer durumlarında yine iki rekat olarak bırakıldığını ifade etmesi gibi rivayetler,Hz. Aişe annemizin evlilik yaşı konusunda bize ipuçları vermektedir.

Hz. Aişe annemizin evlilik yaşı kaçtır?
Hz. Aişe annemizin evlilik yaşı kaçtır?

Hz. Aişe annemizin doğum tarihindeki ihtilafların bir benzeri de vefat tarihinde görülmektedir. Fakat  bazı detaylar ve rivayetler arasındaki ilişkiler dikkate alınırsa, onun hicri 58. yılda, 74 yaşlarında vefat ettiği kabul edilebilir. Şayet o 74 yaşında vefat ettiyse, Efendimiz’den (sav) sonra 48 yıl dul olarak yaşadıysa, Allah Resulü ile evliliği de 9 yıl sürdüğüne göre demek ki Hz. Aişe validemiz, Efendimiz hicret ettiğinde 26, evlendiğinde ise 17–18 yaşlarında idi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir