Hz.Ayşe’nin ahlaki özellikleri

Hz.Ayşe'nin ahlaki özellikleri
Hz.Aişe’nin ahlakı

Hz.Ayşe’nin ahlaki özellikleri

Hz. Aişe fazilet sahibi, fakih, zeki ve oldukça sabırlı bir hanımdı. Günlerini çoğunlukla oruçlu geçirmesi, gece namazını hiç ihmal etmemesi,yanında tek dirhem kalmayıncaya kadar infak etmesi, yetim çocukları alıp, terbiye edip, yetiştirip evlendirmesi, kimsenin aleyhine konuşmaması, dünyalığa asla rağbet etmemesi birçok sahih kaynakta ifade edilmektedir. Bu tespitler onun ne derece kanaatkar, mütevazı, vakur, cömert ve muttaki bir insan olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir.

Hz. Aişe’nin üstün vasıfları ve ayrıcalıkları pek çok eserde yer almaktadır. Bazı eserler onun evliliği ile ilgili önemini, bazısı da mizacını ve evlilik yaşını, kimisi de ilmi ve ahlaki meziyetlerini öne çıkarmışlardır. Hatta bazı kaynaklarda sıralanan bu vasıfların çoğunluğu Hz. Aişe’nin pek çok insan tarafından kabul edilen özelliklerindendir.

Hz.Ayşe’nin ahlaki özellikleri

Aişe validemizin sadece ilim değil, amel, ahlak ve takva bakımından da sahip olduğu bu yüksek meziyetler, bize Asr-ı Saadetin kadını ve erkeği ile nasıl bir değerler dünyasına sahip olduğunu göstermeye yeterlidir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki bütün bu değerlendirmeler; üzerinden yüzyıl geçmeden kadını okumaktan, ilimden, kişilik ve özgür düşünceden mahrum bırakan, kadını sadece cinsiyet üzerinden okuyan ve bunu da İslam geleneğine atfeden düşünceye en büyük ders ve mesajdır.

Hz.Ayşe'nin ahlaki özellikleri
Hz.Aişe’nin ahlaki özellikleri

Sonuç olarak; bir mitoloji, bir efsane olmayıp tarihi gerçek bir şahsiyet olan Hz. Aişe özellikle İslam kültürünün kadın telakkisini temsil eden çok değerşeli bir isimdir. Günümüzde bu kültürü ve Müslüman hanım şahsiyetini Hz. Aişe zihniyetiyle ortaya koyacak çalışmalara her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bu kısa yazı aracılığıyla Bilge annemizi bir kez daha rahmet ve hayranlıkla anıyoruz. Rabbim ondan razı olsun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir