Hz. ibrahim’in Vefatı

Bir gün Hz. İbrahim (aleyhisselam) evinin önünde otururken, ölüm meleği çok güzel bir surette gelip İbrahim’e (aleyhisselam) selam verdi. Hz. İbrahim ( aleyhisselam) onun selamını aldıktan sonra, “Sen kimsin? Ben senin gibi güzel bir insan görmedim!” diye sordu. Melek, “Ben ölüm meleğiyim.” cevabını verince İbrahim ( aleyhisselam), “Ölümden kaçanlara şaşarım. Halbuki senin ne güzel suretin varmış.” dedi. Bunun üzerine ölüm meleği, “ Ey Allah’ın peygamberi! yalnız Resullere ve nebilere böyle güzel suretle gelirim.” deyince İbrahim ( aleyhisselam), “Ey  ölüm meleği! Kafirlere göründüğün sureti bana gösterir misin?” diye sordu. Ölüm meleği bu istek üzerine şekil değiştirip o şekilde Hz. İbrahim’e ( aleyhisselam) gözükünce, dehşete kapılarak neredeyse düşüp bayılacaktı. Hemen ölüm meleğine, “Ey ölüm meleği! Önceki gibi ol” dedi ve ölüm meleği de eski şekline döndü. Hak Teala, ölüm meleğine, İbrahim’in ( aleyhisselam) ruhunu alması için emir buyurdu. Bunu üzerine ölüm meleği İbrahim’e ( aleyhisselam) geldi. İbrahim ( aleyhisselam) ona şöyle dedi: Ey ölüm meleği! Ben seni çok sevdim. Bugün yanıma bir ihtiyar geldi. Onun ihtiyarlığından dolayı ne kadar acze düştüğünü gördüm. Sen benim canımı al. Hz. ibrahim’in Vefatı

Hz. Cebrail, “Ey Rabbim! Hiç dostunu öldüren dost gördün mü?” diye sordu. Hak Teala, Cebrail’e şöyle buyurdu: Dostunu görmek istemeyen bir dost gördün mü? İbrahim ( aleyhisselam) secde etti. Ölüm meleği ruhunu aldı. İbrahim ( aleyhisselam)kurbet (Hakk’a yakınlık) şişesinden ülfet şarabını içer içmez ruhu kanatlanarak a’la-yıilliyyine (en üstün makamlara) uçup yükseldi. Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu: Ey benim halilim! Ölüm şarabını nasıl buldun? İbrahim ( aleyhisselam) şöyle cevap verdi: Ya Rabbi! Ölüm şarabını, Nemrud’un hapsinden ve ateşinden daha şiddetli buldum. Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: Ey benim halilim! Ölüm meleği, senden önce hiç kimsenin ruhunu böyle kabzetmemiştir.

Bazıları şöyle derler: İbrahim ( aleyhisselam) 200 yıl yaşadı. Ebü’l-Leys, Hz. Nuh ile Hz. İbrahim’in ( aleyhisselam) arası 1000 yıldır. Kimisi de 2640 yıldır derler. Doğrusunu Allah bilir.

Hz. ibrahim’in Vefatı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir