Hz Osman Kimdir, Sözleri ve Hayatı

Hz Osman Kimdir, Sözleri ve Hayatı

Kureyşin Benî Ümeyye kolundan olan Hz Osman (r.a.), Fil Vakası’ndan altı yıl sonra doğdu. Babası Mekke’nin meşhur tüccarlarından Affân b. Ümeyye, annesi Hz. Peygamber’in (s.a.v.) halası Ümmü Hakîm Beyzâ’nın kızı Ervâ’dır. Hz. Osman (r.a.), Efendimizin (s.a.v.) iki kızıyla evlendiği için, iki nur sahibi manasına gelen “zü’n-nûreyn” lakabıyla meşhurdur. Babasının ölümünün ardından ticarî işlerin başına geçen Hz Osman (r.a.), İslâm öncesinde Mekke’nin önemli tüccarları arasına girmişti. Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) teklifiyle Hz. Peygamber’e (s.a.v.) giderek İslâm’ı kabul eden Hz Osman’ın (r.a.) ilk on Müslüman arasında olduğu bildirilmiştir. Hz. Osman (r.a.), Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kızı Rûkıyye (r.a.) ile evlendi ve onunla birlikte, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlikle görevlendirilişinin beşinci yılındaki ilk kafilede Habeşistan’a hicret etti. Daha sonra Mekke’ye döndü ve diğer Müslümanlarla birlikte Medine’ye hicret etti. Medine’de muhacirlere ev yapmaları için arsa tahsis eden Hz. Peygamber (s.a.v.), ona Mescidi Nebevî’nin kapısının karşısına düşen arsayı vermişti. Hz. Osman (r.a.), Bedir Savaşı’na çıkılırken hanımı hasta olduğu için Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından Medine’de, hanımının başında bırakıldı. Onu Bedir’e katılanlardan sayan ve kendisine ganimetten hisse veren Resûlulah (s.a.v.), Bedir zaferi haberinin Medine’ye ulaştığı gün vefat eden kızı Rukiyye’nin (r.a.) ardından diğer kızı Ümmü Gülsüm’ü (r.a.) Hz Osman (r.a.) ile evlendirdi. Hicretin dokuzuncu yılında Ümmü Gülsüm’ün (r.a.) vefatı üzerine de evlenecek kızı olan babalara damat olarak Hz Osman’ı (r.a.) tavsiye etti.

Hz Osman Kimdir Kısaca

Hudeybiye Antlaşması öncesinde Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hz Osman (r.a.), Kâbe ziyaretine izin verilmesi için büyük gayret gösterdi. Bu yüzden dönüşü gecikince, onun Mekkeliler tarafından öldürüldüğüne dair bir haber alındı. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.v.), ashabından müşriklere karşı ölüm-kalım savaşına girmek şartıyla biat aldı. Allah’ın, biat eden müminlerden razı olduğunu bildirmesi (Fetih, 48/18) sebebiyle “Bey‘atü’r-rıdvân” adı verilen bu biat sırasında Hz. Peygamber (s.a.v.), “Osman, Allah ve Resûlü’nün emrini yerine getirmek için gitmiştir.” buyurup sağ elini sol elinin üzerine koyarak onun adına biat ettiğini gösterdi.Efendimiz’in (s.a.v.) vahiy kâtiplerinden olan Hz. Osman (r.a.), Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) halifeliği döneminde onun da kâtipliğini yaptı ve müşavirleri arasında yer aldı. Daha sonra Hz. Ömer’e (r.a.) de danışmanlık yaptı.

Hz Osman (ra)’dan hikmetli güzel sözler

Beş şey muttakilerin (salihlerin) alametidir:

1. Dinî gayret içinde olanlarla beraber olmak.

2. Nefsini ıslah edip diline hâkim olmak.

3. Allah sevgisini unutturan dünyalıklardan nefsine hoş gelen bir şeye eriştiğinde onun zarar-ziyanını ayırt edebilmek, dinden kendisine az bir şey bile nasip olduğunda onu da ganimet bilmek.

4. Haram karışır endişesiyle midesini helalden (de olsa) doldurmamak (ve riyazat içinde yaşayabilmek).

5. Bütün insanların kurtulduğunu, yalnız kendisinin mahvolduğunu düşünmek.”

Ecel gelip çatmadan yapabileceğiniz iyiliği hemen yapınız.

“En akıllı insan; nefsini hesaba çeken, onu iyi idare eden, ölümden sonrası için amel işleyen ve kabir karanlığı için Allah’ın nurundan istifade edendir.”

“Kul, gözleri gördüğü hâlde Allah’ın kendisini âmâ olarak diriltmesinden korksun! Hikmetten anlayana manalı bir söz kâfidir. Manen sağır olanlar, zaten hakkı duyamazlar…”

Hz Osman Kimdir? Hazreti Osman (radıyallahu anh) Kur’an ile yaşadı, Kur’an’ı infak etti ve Kur’an okurken şehit edilerek rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir