Hz. Osman’ın (r.a.) Ailesi ve Şahsiyeti

Hz. Osman’ın (r.a.) Ailesi ve Şahsiyeti

Hz. Osman (r.a.), hicretin 9. yılında (630) ölen ve kendisinden çocuğu olmayan ikinci hanımı Ümmü Gülsüm’ün (r.a.) vefatından sonraki yıllarda altı evlilik daha yaptı. Bu evliliklerinden 9 oğlu (üçü küçük yaşlarında öldü), 6 veya 7 kızı oldu. Halim-selim, nazik ve mahcup bir tabiata sahip olan Hz. Osman (r.a.) engin bir hayâ duygusuyla meşhurdu. Nitekim Hz. Peygamber’e (s.a.v.), Hz. Osman (r.a.) huzura girdiğinde oturuşuna çeki düzen vermesinin sebebi sorulunca, “Kendisinden meleklerin hayâ ettiği bir kimseden ben hayâ etmeyeyim mi?” buyurmuştur.

Hz. Osman’ın (r.a.) Ailesi ve Şahsiyeti

Ashabın âlimlerinden olan Hz. Osman (r.a.), Kur’ân’ı ezberleyen ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sağlığında fetva veren bir kaç sahabi arasında gösterilir.Allah Teâlâ kendisinden razı olsun!

Hz. Osman (r.a), Mekke’deki güçsüz Müslümanlarla görüşmüş ve onları İslâm’ın yakında gerçekleşecek olan fethiyle teselli etmişti. Medine dönemi boyunca devamlu Resulullah (s.a.s) ile birlikte olmaya gayret göstermiştir. Ashabın en zenginlerinden biri olması, onun İslâma ve Müslümanlara herkesten çok maddi yardımda bulunmasını sağladı. Hilafetinin, Karışıklık Dönemi olarak bilinen ikinci safhasının başlarından itibaren Hz. Osman’ı (r.a.) ve özellikle valilerini hedef alan bir muhalefet ortaya çıktı. Aynı zamanda fetihlerin hızı kesildi ve buna bağlı olarak ganimet gelirlerinin azalmasıyla ekonomik kriz başladı. Hz. Ömer (r.a.) zamanında askerî merkez olarak kurulan Irak’taki Kûfe ve Basra ile Mısır’daki Fustat ekonomik krizden en fazla etkilenen yerler oldu ki bu üç şehir muhalefetin önemli merkezleri hâline geldi.
Hz. Osman’a (r.a.) karşı ilk ciddî muhalefet, fetihlerde büyük rol oynayan Bekr, Rebîa, Ezd, Kinde, Temim, Kudâa gibi güçlü kabile mensuplarının bir arada yaşadığı Kûfe’de ortaya çıktı. Hz. Osman (r.a.) ve valilerini hedef alan kabilecilik hareketi kısa sürede etkili hâle geldi. Bu hareket, Irak’ın ikinci büyük merkezi Basra’da da yankı buldu.
Fitnenin diğer önemli merkezi Mısır’da da şiddetli bir muhalefet başlatılmıştı. Kûfe ve Suriye’de bir süre kalan Abdullah b. Sebe’nin gelmesiyle Mısır, hareketin birinci merkezi oldu. Bu konuda aktarılan üç ana rivayetten gerçeklere en uygun olduğu tespit edilen Seyf b. Ömer rivayetine göre Abdullah b. Sebe gibi Müslümanları birbirine düşürmek isteyen art niyetli şahıslar ve Kureyş yönetiminden kurtulmak isteyen bazı kabile liderleri fitne ateşini tutuşturarak muhalafet hareketini bir isyana dönüştürdüler.

Hz. Osman (r.a.), Kur’ân’ı ezberleyen ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sağlığında fetva veren bir kaç sahabi arasında gösterilir. Allah Teala kendisinden razı olsun!

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir