İbnü’l-Emin Mahmud Kemal Kimdir?

İbnü'l-Emin Mahmud Kemal Kimdir
ibnülemin Mahmud Kemal (1957)

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal Kimdir?

Biyografi ve tarih yazıcılığı sahasında Türkiye’nin önde gelen simalarından biri olan İbnülemin 17 Kasım 1871 tarihinde İstanbul’da, Beyazıt semtinde doğmuştur. Babası Rumeli Beylerbeyi ünvanına sahip Mehmet Emin Paşa, annesi Hamide Nergis Hanımdır. Mercan Ağa Sibyan mektebinden sonra Şehzade rüştiyesi’nden mezun olmuş, bir süre mektebi-i hukuka devam etmiştir.

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal’in Hayatı

Çocuk yaşlardan itibaren dönemin meşhur hocalarından özel dersler alarak kendini yetiştiren İbnülemin, 1889 tarihinde memuriyet hayatına atılmış, Görevlerinde gösterdiği başarılar sebebiyle kısa sürede yükselerek 1908 yılında sedaret Mektubi kalemi’ne Müdür olarak tayin edilmiştir. İkinci meşrutiyetten sonra yıldız Sarayı arşivini düzenlemiş, 1914 yılında Süleymaniye Müzesi’nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Klasik sanatlara olan yakınlığı sebebiyle bir çok büyük Hattatın ders verdiği ve bir çok büyük Hattatın yetişmesine vesile olan medresetü’l Hattatin’in kurulmasına öncülük eden İbnülemin Mahmud Kemal , başarılı çalışmaları sebebiyle yurt içi ve dışından bir çok ödül almıştır.

1935 yılında görevli bulunduğu Türk-İslam eserleri müze müdürlüğü’nden emekliye ayrıldıktan sonraki hayatını da ilmi araştırmalar yapmak, özellikle yurtdışında bir çok ilmi kongreye katılarak önemli tebliğler sunmak ve yazmakla geçirmiştir.

İbnü'l-Emin Mahmud Kemal Kimdir
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal Kimdir

Onun büyük şairimiz Mehmet Akif ile yakın arkadaşlığı olduğu gibi dönemin ünlü yazar, şair ve araştırmacılarıyla da dostlukları vardır. Şiir, hikaye, roman, tarih ve bibliyografya dallarında eserler vermiş ve bilhassa biyografi ve tarih yazıcılığında temayüz etmiştir. “Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar”, “Son Asır Türk Şairleri”, ve “Son Hattatlar” isimli eserleri ünlüdür.

24 Mayıs 1957 tarihinde İstanbul’da vefat eden İbnülemin, Merkez efendi kabristanındaki aile mezarlığına defnedilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir