İletişim ve İnsan İlişkileri Hakkında Bilgi

İletişim ve İnsan İlişkileri Hakkında Bilgi

İletişim, varlığın kendisi ve çevresiyle ilişkisine dair bir süreçtir. Toplumun kuruluş ve işleyişi dahil, hayatın her alanında olumlu-olumsuz etkisiyle varlığını hissettirir. Mesela, herhangi bir meseleyi müzakere eden insanlar düşünelim, konuşmanın nasıl seyredeceğine, muhatapların nasıl ayrılacağına dair fikir yürütelim. İyimser senaryoda, konuşmaya katılanlar azami samimiyet ve saygı içinde meseleyi ele alır, görüşme sonunda birbirlerinden ve aldıkları karardan memnun olarak vedalaşırlar. Muhtemel senaryolardan bir diğerinde ise tam aksi yaşanabilir: Konuşma sırasında aralarında anlaşmazlık çıkar, büyüyerek kavgaya dönüşür. Olaylar öyle cereyan edebilir ki, kişiler o konuşmayı veya görüşmeyi hiç yapmamış olmayı dileyebilirler. İki uç arasında yaşanabilecek pek çok ihtimal hesaba katıldığında, içerik-yöntem meselesinin önemli olduğu görülür; çoğu durumda “incir çekirdeğini doldurmayacak” hususlardan dolayı meselelerin çığırından çıktığı, hayatın farklı sahalarında olduğu gibi, insanî bir ilişki biçimi olarak iletişimde de esas kadar usûlün, mazruf kadar zarfın önemli olduğu tespit edilir.

İletişim ve İnsan İlişkileri Hakkında Bilgi

Selam ve selamlaşma da iletişim açısından önemlidir. Selam iletişimin bir nevi giriş kapısıdır; iletişim bir süreç olarak selamla başlar yine selamla sona erer. Selam verdiğimizde, muhatabımıza onu tanıdığımızı, kendisine bir zararımızın dokunmayacağını, kendisini barış ve esenlik içinde hissetmesini; bizim de kendisinden emin olduğumuzu veya olmak istediğimizi iletiriz.

Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkilerde de iletişimin işlevine dair nice olumlu örnek sayılabilir; fakat birçok anne babanın çocukları ile sorun yaşadığı da biliniyor. Ebeveyn ve çocukları arasında öyle durumlarla karşılaşılır ki, adeta birbirlerine karşı sağır, dilsiz, kör ve duyarsız oldukları sonucuna varılır. Daha vahimi, ebeveyn ve çocukların bütünüyle hasmane bir ilişki içinde birbirlerini tahkir, tezyif ve tehdit ettikleri, hatta birbirlerinin canına kastettikleri görülebilir. Problemlerin kökenine inildiğinde, birçok neden bulunabilir; fakat hepsinde iletişim sorunlarının veya kazalarının hatırı sayılır payının bulunduğu hemen fark edilir.

Konuşmak, dinlemek, yazmak, susmak, tartışmak, sohbet etmek, münazara ya da istişare etmek, söyleşmek, görmek, dokunmak, jest ve mimikler, herbiri iletişimin farklı hâlleridir. Ancak bir dönemler, zamanı denetleyen mekanik saatin, aynı zamanda koluna bir kelepçe gibi takılıp adeta insanı tutsak alması gibi, sanal âlemin de insanları kendi içine çekmesi ile yüz yüze iletişim giderek verimini kaybediyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir