İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

İstiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun aksi ise, kişinin mutsuz olacağına alamettir.

(Tirmizi)

Kararsız kalınan ve ne yapılacağının bilinmediği durumlarda Allaha sığınarak istihare yapılması tavsiye edilir.İstihare bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için kulun rabbine sığınması manasına gelmektedir. Niyetlendiği ve yapacağı işin hayırlı olup olmadığını anlamasına yardımcı olur.İstihare demek hayırlı olanı istemek demektir.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

Bunun için yapılması gereken şey ilk olarak Allah rızası için iki rekat istihare namazı kılmaktır istihare namazının kılınışı;

İstihare namazı için niyet şöyle yapılır;Niyet Ettim Allah rızası için İstihare Namazını kılmaya…

İstihare namazı iki rekat olarak kılınır.İstihare namazında okunması tavsiye edilen dualar vardır.

Namazın ilk rekatında subhaneke duası ve Fatiha süresinden sonra Kafirun süresinin okunması ikinci rekatta ise yine Fatiha süresinden sonra İhlas süresinin okunması tavsiye edilmiştir.

İstihare namazı için abdest namaz kıldıktan sonra istihare duası yapılır.

İstihare Duası Türkçe;

Allahumme inni estehiruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azim. Feinneke takdiru vela ekdiru ve ta’lemu vela a’lemu ve ente allamu’l-ğuyüb. Allahumme in kunte ta’lemu enne haza’l, emre hayrun li fi dini ve meaşi ve akibeti emri acili emri ve acilihi fakdirhu li ve yessirhu li summe barik li fih. Ve in kunte ta’lemu enne haza’l-emre şerrun li fî dini ve meâşî ve âkıbeti emri acili emri ve acilihî fasrifhu anni vasrifni anhu va’kir liyelhayra haysu kane sume ardini bih.

İstihare duası anlamı;

Allahım yapmayı düşündüğüm şu işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin devasa fazlından hibe buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi çok iyi bilensin, Alla’ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mukaddes kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahretimin sonucu bakımından benim için fenalık olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için iyilik olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut eyle..

İstihare duasını okuduktan sonra Allah”ım istediğim düşündüğüm şey dünya ve ahiretim için hayırlı ise bunu mübarek eyle denmelidir.Daha sonra başka bir işle meşgul olmadan sağ tarafa dönülerek yatılmalı ve uyunmalıdır.

Yazar: Yasemin Yılmaz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir