Johannes Gutenberg Kimdir Kısaca Hayatı Eserleri

Johannes Gutenberg 1400’de Almanya’nın Mainz şehrinde doğdu. Hayatının bir bölümünü Fransa’da geçirdikten sonra tekrar doğduğu kente dönerek matbaasını kurdu. Aldığı borç sebebiyle ilk matbaasını kaybetti ve tekrar bir matbaa kurmak zorunda kaldı. 1468’de öldüğünde modern çağı en çok etkileyen kişilerden biri olacağından kimsenin haberi yoktu.

Gutenberg’in ilk önemli baskısı bugün “Gutenberg İncili” olarak bilinen kırk iki satırlık bir İncil’di. Yüz seksen nüsha olarak basılan bu İncil 1286 sayfaydı ve iki ciltti. Günümüzün en pahalı kitapları arasında yer alan bu nüshalardan günümüze ulaşanları sayısı elli civarındadır. Gutenberg’in matbaası kısa zamanda kendini kanıtladı. Bu baskı makinesi ile saatte 250 sayfaya kadar basmak mümkün oluyordu.

Johannes Gutenberg Kimdir Kısaca Hayatı EserleriBüyük mucit Johann Gutenberg iletişim tarihinin en önemli gelişmelerinden birisi sayılan tipo baskı yöntemini 1438 yılında Avrupa’ya getirerek uygulamalarını yaygınlaştırdı. Bu yöntem, ilk başta tahtadan daha sonraları ise bir kurşun alaşımından yapılan dökme harflerin, baskıdan sonra başka bir yazıda kullanılmak üzere saklandığı bir basım yöntemidir. Bu, asırladır Çin ve Kore’de kullanılıyordu.

Johannes Gutenberg Almanya’da Mainz kentinde varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmişti ve ailesiyle beraber Strassburg’a taşındıktan sonra orada zanaatkârlık yaptı; Bunlar arasında ayna yapımı, metaller ve değerli taşlar üzerinde çalıştı, daha sonra basım teknikleriylede ilgilenmeye başladı. O dönemlerde kitaplar ya doğrudan elle yazılyordu ya da her sayfa için elle oyularak ayrı ayrı hazırlanan tahta bloklar kullanılarak eserler basılırdı. Johannes Gutenberg her kalıp için ayrı ayrı kalıplar hazırladı ve bu kalıplara sıcak metal sıvı dolduruluyordu Ardından harflerin metal örnekleri çıkarılıyordu. Basımcı metal harfleri istediği gibi dizebiliyor, basımdan sonra da saklayarak yeniden kullanabiliyordu. Ancak ortaklarıyla aralarında çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle açılan bir davada Gutenberg’in tipo basım yapabilen bir baskı makinesi yarattığı duyuldu. Ne yazık ki, o dönemden tipo basım örneği günümüze ulaşmamıştır.

Yapmış olduğu çalışmalar ve basım deneyleri için para bulmak zorunda kalan Gutenberg 1450’de, varlıklı bir Mainzlı olan Jochann Faust’la ortaklık kurdu. 1455’te bastıkları ilk kitap Latince bir kutsal kitaptı. Kısaca Gutenberg Kutsal Kitabı denen bu yapıt Kırk İki Satırlı Kutsal Kitap ya da Mazarin Kutsal Kitabı olarak da bilinir.

1457’de Gutenberg borcunu ödeyemediği için Faust’la olan ortaklığı bozuldu.Böylece Faust bütün araç ve gereçlerine el koydu. Daha sonra da Konrad Humery adlı bir Alman memurun sağladığı parayla yeni bir baskı makinesi kuran Gutenberg bir dilbilgisi kitabı, bir sözlük ve başka bazı kitaplar bastı. Başarılı bir şekilde yürüttüğü bu çalışmaları sırasında büyük zorluklara katlandı ve hiçbir zaman çok fazla para kazanamadı. Son yıllarda gözleri giderek bozulan ve yoksulluğa düşen Johannes Gutenberg’i Mainz Başpiskoposu olan Nassau kontu, sarayına aldı ve geçimini üstlendi.Johannes Gutenberg Kimdir Kısaca Hayatı Eserleri

Johannes Gutenberg’in buluşu hızla yayıldı. 15. yüzyılda Avrupa’da, binden fazla baskı makinesi vardı. Bu basım yöntemiyle daha çok kitabın basılabilmesi kitap fiyatlarının düşmesini sağladı. Böylelikle daha çok kitap okunmaya başlandı. Kitabın ve kitap okumanın yaygınlaşması, özgür düşüncenin doğmasına, bilimsel çalışmaların gelişmesine ve bilginin daha geniş kesimlere ulaşmasına yardımcı oldu. İşte tüm bu sebeplerden dolayı Gutenberg’in bulduğu bu baskı yöntemi, özgür düşüncenin yayılmasına hız kazandıran, bilim araştırmalarının gelişmesini sağlayan, aynı zamanda reformların yapılmasını da hızlandıran önemli olaylardan birisi olarak kabul edilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir