Karun Kimdir ve Karun Hazineleri Hakkında

Karun Kimdir ve Karun Hazineleri HakkındaKarun.

Hanları, hamamları, köşkleri, sarayları, atları, develeri, altınları, akçeleri vardı ve bunların sayısını hiç kimse bilmiyordu. Karun, Firavun’un en yakın adamlarından, vezir Haman’ın en kadim dostlarından biriydi. Herhalde rüşvet pazarlıklarıyla devletin bütün ihaleleri alıyor; faiz, ihtikar ve karaborsa ile yolunu buluyordu. “Belhum adal” tipi bir yaratık…

Onu, koşumları altın süslemelerle kaplı bir çok atın çektiği muazzam biniti üzerinde, bir gurur ve kibir heykeli gibi saraya doğru giderken görenler: “keşke biz de Karun gibi zengin olsaydık!” diye iç geçiriyor, kendilerine hiç bir fayda sağlamadığı halde, her gün ondan ve inanılmaz servetinden bahis açıyorlardı.

Aklı başında olan mü’min kimseler ise onunla karşılaştıklarında: “Şımarıp böbürlenme ey Karun! Allah şımarıp böbürlenenleri sevmez. Biriktirdiğin servetin helal olmasına dikkat et. Çalıştırdığın işçilerin haklarını zamanında öde. Mal ve mülkünün bir kısmından fakir ve yoksul kimselere pay ayır. Yeryüzünde fesat çıkarmaya özenme. Allah fesat çıkaranları sevmez!” diyorlardı ama o, bu sözleri duyar duymaz yüzünü çeviriyor, kulaklarını tıkayıp sırtını dönüyordu. Her türlü İyilik ve fazilete karşı çıkmakta, dünyanın geçici zevklerini en üstün değerler olarak kabul etmekteydi.  Karun’un hazineleri hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır. Gözü doymayan Karun’un sonu elbette bir avuç toprak olacaktı. Nitekim öyle de oldu.Karun Kimdir ve Karun Hazineleri Hakkında

Elindeki serveti amaç edinmiş, azgınlık göstermeye başlamıştı. Başkalarını küçük görmeyi mutluluğun tek ölçüsü gibi algılıyor, herkese ve her şeye tepeden bakıyordu. Sanki yıkılıp sarsılmaz sağlam bir kale içindeydi. Kimse ona zarar veremeyecek, yan bakma cüreti gösteremeyecekti…Karun Kimdir ve Karun Hazineleri Hakkında

Bu şımarıkça tavırlar ve küstahlık, bir de yaratıcısını inkara dönüşünce yüce Allah’ın gazabı gelmekte gecikmedi. Karun ve serveti bir kaç dakika içinde yerin dibine batırıldı ve elbette bütün benzerlerine çok açık bir mesaj verilmiş oldu!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir