Katip Çelebi Kimdir Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Katip Çelebi Kimdir Hayatı ve Eserleri Hakkında BilgiYazdığı birbirinden değerli eserlerle bütün dünyada takdir edilmiş bu büyük ilim adamı 1605 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mustafa b. Abdullah olup Avrupa’da “Hacı Kalfa”, “Hacı Halife” adıyla şöhret bulmuştur.Önceleri askerlik mesleği ile ilgilenen Katip Çelebi, 10 yıl kadar ordu içinde çalışıp birçok seferlere katılmıştır. 1634 yılında hacca gidip gelmiş, 1635 yılında da IV. Murad’ın Revan Seferi’ne katılmıştır. Daha sonra İstanbul’a dönerek bütün hayatını ilmi çalışmalara adamış, devrin seçkin âlimlerinden ve bilhassa Kadızade ismiyle tanınan büyük İslam alimlerinden ilim hakkında dersler alarak kendini yetiştirmiştir.

1638 yılında, zengin bir akrabasının ölümüyle büyük bir mirasa sahip olan Kâtip Çelebi, eline geçen parayı kitaplara yatırdı. Evinde muazzam bir kütüphane kurarak vaktini okumak ve araştırmakla geçirdi. Daha çok tarih ve coğrafya ilimleriyle uğraşıyor, bu sahada kendi eserlerini yazıyordu.

Ülkenin ve devletin içinde bulunduğu durumları hakkında bildiği ve çeşitli aksaklıkları iyi tesbit ettiği için bunların düzeltilmesi yolunda tekliflerde bulunuyor, eserlerinde de bu konuları işliyordu. Kitapları söz sanatlarından uzak, tamamen ilmi eserlerdir.

Kâtip Çelebi’nin en büyük kitabı şüphesiz ki “Keşfü’z-Zünûn” adlı ansiklopedisidir. Bu kitap 15.000 eser ile 10.000 müellifi (yazarı) alfabetik olarak tanıtan muazzam bir bibliyografyadır. Aslı Arapça olan kitap, pek çok yabancı dile çevrilmiş ve asırlarca kaynak eser olarak kabul edilmiştir.

Katip Çelebi’nin bundan başka kıymetli bir coğrafya kitabı olan “Cihannüma”, değerli bir tarih kitabı olan “Fezleke” ve deniz seferlerinden bahseden “Tuhfetü’l-Kibar Fi Esferül-Bihar” isimli eserleri vardır. “Mizan’ül-Hak”, “Düstur’ul-Amel”, “Takvimü’t-Tevarih”, gibi başka eserlerin de yazarı olan Katip Çelebi, devletin gerilemesine sebep olarak ilmi faaliyetlerin azalmasını, müsbet ilimlerdeki duraklamayı ve batıl itikatları göstermiş, bu yönüyle bilgiler de takdir edilmiştir. Eserleri İbrahim Müteferrika tarafından basılan ve yayılan bu büyük ilim adamı, nihayet 1665 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Kabri Zeyrek Camii yakınındadır.

 

Kâtip Çelebi’nin anısına basılmış pullarKatip Çelebi Kimdir Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir