Kaysunizade Kimdir?

Kaysûnîzâde (1568)

Asıl ismi Bedrüddin Mehmed olan ve Mısır’ın hekimleriyle ünlü Kaysunizade ailesine mensup olduğu için bu lakapla tanınan büyük tıp bilginlerindendir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın son yılları ve Sultan II. Selim’in padişahlığı senelerinde hekimbaşı olarak görev yapmış olan Kaysunizade Yavuz’un Mısır’ı fethi ve Kahire’ye girişinden sonra babası ile birlikte İstanbul’a gelmiş, bir ara Şehzade Bayezid’in hastalığını iyi ederek şöhret kazanmış ve nihayet nikris (kut) hastalığına tutulan Kanuni’nin, yahudi doktorlar eliyle bir şifa bulamaması üzerine onun acılarını dindiren ve hastalığına çare olan ilaçları vererek sultanın iyileşmesini sağlamış ve bu başarısından hemen sonra hekimbaşılığa getirilmiştir.

1562-1568 yılları arasında bu görevde kalan Kaysunizade hem Kanuni’den hemde II. Selim’den büyük hürmet ve saygı görmüştür. Peçevi tarihinde yazılı olduğuna göre yaşlılığı sebebiyle Bab-ı Hümayun’a geldiğinde vezirlerin bile yaya geçtikleri yerden binek üzerinde geçmesine izin verilmiştir. O, Kanuni’nin son seferi olan Zigetvar’da da bulunmuş ve padişahın burada vefatı üzerine cenazesinin tahnit edilerek saklanmasını sağlamıştır. Tarihi kayıtlara göre sultanın vefatı 48 gün kadar askerden gizlenmiş ve bir nevi mumyalanmış olarak İstanbul’a getirilmiştir.

Osmanlı devletinin en görkemli yıllarında hekimbaşı olarak vazife yapan ve kendi sahasında bir çok esere imza atmış olan Kaysunizâde’nin Sütlüce’de Mimar Sinan’a inşa ettirdiği, kendi adıyla anılan bir camii vardır. 1568 veya 1569 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. “Osmanlı Mülelifleri”nin yazarı Bursalı Mehmed Tahir’in bildirdiğine göre kabri Hasköy’dedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir