Kınalızade Ali Efendi Kimdir Hayatı

Kınalızâde Ali Efendi 1572)

Devrin en yüksek âlimlerinden olan Ali Efendi 1510 yılında Isparta da doğdu. Babası çeşitli kadılıklarda bulunan Emrullah Efendi’dir. Kanuni, Süleymaniye camiiyle beraber medreselerini de yaptırdıktan sonra dönemin kıymetli âlimlerini buraya müderris tayin etti ve Ali Efendi ilk olarak buradaki dört medreseden birine müderris oldu. Çeşitli yerlerde kadılıklarda ve Kazaskerlik görevlerinde bulundu. Anadolu Kazaskeri iken II. Selim’in maiyetinde muhtemelen bir sefer hazırlığı esnasında nikris hastalığının nüksetmesi sonucunda 1572 yılında Edirne’de vefat etti. Cenazesi Seyid Celali türbesi civarında Nazır Mezarlığına defnedildi.

Kaynaklarda hemen her konuda malumat sahibi olduğu bilhassa tefsir, hadis, fıkıh, felsefe ve riyaziyede önde olduğu belirtilmektedir. Üç dile hakim olan Ali Efendi’nin şairlik yönü de vardır.

Önemli eserleri arasında: “Risale-i kalemiyye” ve “Ahlâk-i alâî” yi sayabiliriz.

“Ahlâk-i alâî” asırlar boyunca Türkçe yazılmış ahlak kitaplarına kaynaklık etmiş, Osmanlıların son zamanlarına kadar lise ve medreselerde yabancı ders kitabı olarak okutulmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir