Kitaplara iman ne demektir?

Kitaplara iman ne demektir Kısaca

Kitaplara İman: Allah Teâlâ mesajını peygamberlerine vahiy yoluyla bildirmiştir. Kitap ile bu vahiylerin toplandığı yazılı metinler kastedilir. Bu metinlerden dördü kitap, bazısı sahife/suhuf olarak isimlendirilirken bazısından genel bir ifade ile indirilenler veya verilenler şeklinde bahsedilir. Kitaplar; Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerîm’dir. Kur’an-ı Kerîm’de Hz. İbrahim ve Hz. Musa’ya nispet edilen suhuftan (tekili sahîfe) bahsedilir.10 Sahife bir miktar sayfadan oluşan tomar, kitapçık, risale olarak değerlendirilebilir. Günümüz Arapçasında da gazete anlamında kullanılmaktadır. Bunların sayısı İbn Hibbân’ın Sahîh’inde yer alan bir rivayete göre 100’dür ve Hz. Şit’e 50, Hz. İdris’e 30, Hz. İbrahim’e 10 ve Hz. Musa’ya (Tevrat’tan önce) 10 sahife indirilmiştir. Kur’an kendisi yanında Allah’ın daha önce indirdiği bütün mesajlara da inanılmasını ister. Bakara suresinde yukarıda sayılanlar dışında İsmail, İshak, Yakub peygamberlerin de adına yer verilir ve bunlara “esbât” /torunlar da dahil edilir.

Kitaplara iman ne demektir?

Müslüman, bunların tamamına iman eder fakat bu iman, Kur’an dışındakiler için Allah tarafından indirilen asıl metinleredir. Bu sebeple bugün elde olanlara kuşku ile bakılır. Bu kuşkunun sebebi, onların özgün haliyle günümüze hatta Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yaşadığı zamana ulaşmamış olmasıdır. Kur’an bu metinlere zaman içerisinde müdahale edildiğini, insanların basit menfaatler uğruna ilaveler yaptığını, bir kısmını değiştirdiğini, bazı kısımlarını gizleyip çıkardıklarını bildirmektedir. Bu bildirimlerin ışığında eldeki metinlerde özgün kısım olabileceği gibi, değiştirilmiş veya ilave edilmiş kısımlar da var kabul edilir. Bunun için Peygamber Efendimiz “Ehl-i Kitab’ı tasdik de tekzip de etmeyin: ‘Biz Allah’a, bize indirilene ve size indirilene iman ettik.’ deyin.” buyurmuştur.Kitaplara iman nedir? İlahi Kitaplara iman hakkında bilgi.

İslâm anlayışına göre bu dünya hayatında insanlar bir imtihandadır. Allah onları başta akıl olmak üzere iyiyi ve kötüyü kavrayacak imkanlarla donatmış, ayrıca peygamberler ve  kitaplar vasıtasıyla mesajını bildirmiş diğer taraftan iyiyi de kötüyü de tercih etmeleri için fırsat tanımıştır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir