Köroğlu Kimdir Köroğlunun Hayatı Kısaca

Köroğlu Kimdir Kısa Bilgi

Bolu dağlarının 16. yy’da yaşamış eşkıya ozanıdır. Asıl adı ruşen Ali’dir. At seyisi olan babasının gözlerine dönemin bolu beyi’nin mil çektirerek kör ettirmesi sonucu çocuğun dağa çıktığına, babasının öcünü aldığına, zenginleri soyup yoksullara dağıttıına inanılır. Net bir bilgi olmamakla birlikte, bütün bu olayların Celali isyanları sırasında gerçekleştiği sanılıyor. Halk Köroğlu’nu 24 bölümlük bir destanımsı halk hikayesinin kahramanı haline getirmiş, yiğitlik simgesi yapmıştır. Köroğlu’nun şiirleri, çoğunlukla yiğitçe söylenmiş koçaklamalardır. Aşk ve doğa güzelliklerini dile getiren şiirleri de mevcuttur. Köroğlu, halk arasında yiğitlik ve mertliğin simgesi olarak ün kazanmıştır.Köroğlu Kimdir Kısaca

Kısaca Köroğlu Destanı:

Sonradan dağa çıkan bir Celali eşkiyası olan kahramanımız esasında eski bir askerdir. Eski Türk destanlarının bir kahraman olarak ün yapan yiğit;  adaletli, inançlı ideal bir kişiliğe sahiptir. Özellikle Azerbaycan’da daha çok “Koroğlu Efsanesi” olarak bilinmektedir. ( Azeri dilinde Kor “kör” demektir,) Bu destan Anadolu Türklüğünün yüreğinde hayat bulan tutkularla, isteklerin, değerlerle inançların sembolüdür. Destanda Köroğlu’nun kimliğine dair şu bilgiler yer almaktadır; asıl adı Ruşen Ali’dir. Babası Bolu Beyi’nin seyisidir. Atlara olan düşkünlüğü nedeniyle Bolu Beyi, seyisi Yusuf’u cins bir at almaya gönderiyor; ancak Yusuf’un getirdiği tayı beğenmiyor, bu sebeple de adamın gözlerine mil çektirir. Böylece Yusuf tayı ve oğlunu alıp memleketten çıkar. Ruşen Ali, babasının ona tarif ettiği gibi, tayı karanlık bir ahırda besler. Tay, belli bir zaman geçtikten sonra kanatlanır, eşsiz bir küheylana dönüşür. Yusuf ve Ruşen Ali, Aras ırmağına gider, orda Bingöl’den inecek olan üç sihirli köpüğü beklerler. Yusuf, bu köpükleri içince, tekrar gözleri görmeye başlayacak, gençleşecek ve Bolu Beyi’nden de intikamını alacaktır. Lakin, Ruşen Ali köpükleri kendisi içer, babasına köpüksüz su verir. Yusuf bu duruma bir yandan üzülür, bir yandanda, oğlu intikamını alacak bir yiğit olacağı için sevinç duyar.Bu sihirli üç köpükten biri Köroğlu’na ebedi hayat, biri yiğitlik, biri de şairlik sağlar. Köroğlu Kimdir Kısaca
Nihayetinde Yusuf, oğluna intikamını almasını tavsiye ettikten sonra ölür. Ruşen Ali Kır Atıyla birlikte dağa çıkar ve b isimle nam salar, bir derebeyi gibi yaşamaya başlar, her savaşta galibiyet kazanır; bezirganlardan, beylerden, paşalardan aldıklarını fakirlere dağıtır. Delikli demir (yani tüfek) icat olup da eski yiğitlik gelenekleri bozulunca, arkadaşlarına dağılmalarını söyler, “sır olur”, Kırklar’a karışır..

Köroğlu destanı; Yaşar Kemal’in Üç Anadolu Efsanesi eserinden günümüz edebiyatına aktarılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir