Kudüs’ün düşüşü ile ilgili efsaneler

Kudüs’ün düşüşü ile ilgili efsaneler

Arap bir tarihçi; Kudüs tarihinden efsaneleri çıkarın, geriye birşey kalmaz demiş. Gerçekten de Kudüs’ün kaybı ile ilgili efsaneler günümüzde bile ağızdan ağıza dolaşıyor.

“Mehmet Akif Viyana’da kiliseden çan sesleri duymuş”

İddiaya göre ünlü şair Mehmet Akif  Viyana’da kiliselerden çan sesleri duymuş, halkın sevinçle düşmanları İngiltere’nin Kudüs’ün Osmanlılardan alışını kutladıklarını öğrenmişti. Mithat Cemal Kuntay’ın anılarında yer alan Akif’in milliyetçiliği konusunda bir diyalogdan yola çıkarak örnek verme amacını taşıyan bu iddia tetkike muhtaç. Öncelikle Mehmet Akif Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’ya ve Teşkilat-ı Mahsusa elemanı olarak Arabistan’a gitmişti. Safahat’ında da bunu şiirleriyle anlatıyor. 1917 Aralık ayında Viyana’da olması söz konusu değil. Akif gibi bir şairin böyle bir olayı manzum hale dökmemesi zaten düşünülemezdi.

Kudüs’ün düşüşü ile ilgili efsaneler

İkincisi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun özellikle topçu birliklerinin Filistin’de olduğu ve Osmanlı askeriyle birlikte çarpıştığı hatırlanmalı. Avusturyalı askeri ateşe J. Pomiankowski’nin de anlattığı gibi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun bölgedeki Katoliklerin hamisi olarak savaş sonrasına dair planları vardı. Kudüs’ün düşmesine, hele hele Protestan bir ülkenin eline geçmesine devlet politikası olarak Avusturyalıların sevinmesi söz konusu değildi.

“Kudüs’ü Alman komutanlar savaşmadan teslim ettiler”

Birinci Dünya Savaşı’nda Almanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık, ifadesinin başka bir versiyonu olan bu iddia da asılsız. Bunda belki de Von Papen’in anılarında Falkenhayn’ı Kudüs’ü boşaltmaya ikna etmeye çalışmasının, ancak Falkenhayn’ın “ben Verdun’den sonra böyle bir yenilgiyi kabullenemem” demesinin de rolü olsa gerektir. Türk resmi tarihi raporları incelendiğinde Kudüs’ün boşaltılmasına en fazla Falkenhayn’ın karşı olduğu ortaya çıkıyor. 14 Kasım’da Enver Paşa ile görüşme yapılmış, Kudüs’ün tarihi önemi dolayısıyla gerekirse şehrin boşaltılabileceği gündeme gelmişti. 20. Kolordu komutanı Ali Fuat Bey (Cebesoy) ve 7. Ordu komutanı Fevzi Paşa’nın (Çakmak) Kudüs’ü savunma sorumluluğunu pek almak istemedikleri anlaşılıyor. Ali Fuat Bey muhtemelen yeni bir Yanya kuşatması yaşamak istemiyordu. Fahri Belen ve Hüseyin Hüsnü (Erkilet) bu gerçeği teslim etmektedirler. Zaten Fevzi Paşa günlüğünde Kudüs’ün boşaltılma emrini kendisinin verdiğini yazar.

Kudüs'ün düşüşü ile ilgili efsaneler
Kudüs’ün düşüşü ile ilgili efsaneler

“Allenby Selahaddin’in mezarını tekmeledi!”

Efsane o ki; General Allenby Kudüs’e girince Selahaddin Eyyubi’nin mezarına gidip sandukasını tekmelemiş, “Kalk Selahaddin, ben geldim! demiş. Bu uydurmanın yakın zamana kadar ülkenin bazı akademisyenleri tarafından bile seslendirilmesi hayret vericidir. Britanya Hükümeti’nin Haçlı Seferi çağrışımlarının resmi olarak gündeme gelmemesi için nasıl uğraştığını anlatmıştık. Allenby’nin şehrin içerisinde nasıl davranacağı en ince ayrıntısına kadar planlıydı. Çok daha önemlisi Selahaddin Eyyubi’nin mezarı Kudüs’te değil, Şam’dadır!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir