Kuranda Kurban Kavramı

Kuranda Kurban KavramıKuranda Kurban Kavramı

Kurbanın kavramsal çerçevesini belirlemek için Kuran-ı Kerîim ve sünnette kurbanla ilgili kökleri ve türemişlerini ele almak daha uygundur. Krb Kökü: Kurban/Kurbet Kuran-ı Kerim’de Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a yaklaşmak için kurban takdim ettikleri “kurban” kelimesiyle anlatılır: “Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku (bildir). Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, ‘Andolsun seni mutlaka öldüreceğim’ demişti. Öteki, ‘Allah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder’ demişti.” (Mâide, 5/27)

Kuranda Kurban Kavramı

İslami literatürde, genel anlamda ibadeti de kapsayan Allah’a yakınlığı  anlatmak üzere, aynı kökten “kurbet” kelimesi kullanılmaktadır. Nsk Kökü: Nüsük/Mensek/Menâsik/Nesîke Kur’ân-ı Kerîm’de genel anlamda kurban anlamında kullanılmış olması muhtemel bazı kavramlar, “nsk” kökünden türeyen kelimelerdir. Aslında genel anlamıyla ibadet, itaat anlamı taşıyan bu kelime, aynı zamanda “hayvan kesmek” mânasında da kullanılmaktadır.  Müslümanların kurban bayramında kurban kesmeleri vaciptir. Kurbanın vacip olmasın da aranan dini zenginlik, fıtır sadakasında aranan ise zenginliktir. Kurban ,koyun,keçi, deve ve sığır olur. Koyun, keçi bir kişi adına deve ve sığır en fazla yedi kişi adına kurban edilebilir .

Kuranda Kurban Kavramı ve Anlamları

Kurban bayramına Arapça’da ‘’ıydu’l-adha’ denilir. ‘Adhâ’ kelimesi Kuran’da yer almamaktadır. Kurban kesme zamanına ‘eyyam-ı nahr’ denir. Bu günler aynı zamanda hac zamanıdır ve Zilhicce ayının 10-13. günleridir. Kurban kelimesi, maddi ve manevi her türlü yakınlaşmayı anlatır. Ancak dinilitaratürde kendisiyle Allah’a yaklaşılan şeydir. Özel olarak Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibadet amacıyla belli vakitte, bellirli hayvanları kesmeyi ve bu amaçla da kesilen hayvanı ifade eder. İslamda ibadet amacıyla kesilen hayvana ‘udhiyye’, eti için kesilen hayvana da ‘zebiha’ denir. Kurbanın ‘udhiyye’ diye adlandırılmasının, Kurban bayramı namazından sonra kuşluk diğer bir tabirle duhâ vaktinde kesilmesinden dolayı olduğu söylenir. Kuran’da genel olarak ibadeti ifade eden ve aynı kökten gelen ‘nesîke, nüsük ve mensek’ kelimeleri de özelde kurbanı ya da kurban kesim yerini ifade ederler. Hac ve umrede kesilen kurbanlara ‘sevkedilip götürülen, sunulan şey’ anlamındaki ‘hedy’ veya büyük baş ve küçükbaş oluşuna göre ‘bedene’ denilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir