Kurbağaların Yaşam Döngüsü Nasıldır?

Kurbağaların Yaşam Döngüsü Nasıldır?
Kurbağaların Yaşam Döngüsü

Kurbağaların Yaşam Döngüsü Hakkında Bilgi

Su içinde ve haricinde yaşayan canlılardan biri olan kurbağalar, yaşamın devamı için her halükarda yoğun su kütlelerine gereksinim duyar. Doğumundan ölümüne kadar geçen süreç içinde öteki canlı türlerinde olduğu benzer biçimde temel farklılıklar bulunan kurbağaların, yaşam döngüsü, su içinde gerçekleşen döllenme sonucunda başlamaktadır.

Dişi kurbağalar, su içine yumurtalarını bırakırken erkek kurbağalar tarafınca döllenme gerçekleştirilmektedir. Bulundukları bölge, eşeysel, suyun sıcaklığı ve mevcut koşulların tesirinde bir yavrunun yumurtadan çıkış süreci ortalam 3 ile 25 gün içinde değişim göstermektedir. Ancak yavruların çıkışında bilhassa suyun sıcaklığındaki artış mühim bir etkiye haizdir.

Kurbağaların Yaşam Döngüsü Nasıldır?
Kurbağaların Yaşam Döngüsü 

Su sıcaklığı artı yönde ilerlediğinde yumurtadan yavru çıkışına pozitif yönde tesir ederken suyun soğuk olması durumunda yukarıda sözü edilen 25 günlük süreç gerçekleşebilir. Yavrunun mevcut büyüklüğü, rengi ve temel özellikleri kurbağanın cinsine nazaran değişim göstermektedir. Tüm kurbağalar, jöle kıvamında saydam olan bir jel ile örtülü iken bu yapının temel özellikleri de kurbağa cinsine nazaran değişmektedir.

Yavruların yumurtadan çıkış sonrasında haiz oldukları görünüm, iribaş olarak adlandırılmalarına sebep olur. Bu süreçte tam olarak kurbağaya benzemeyen yavrular büyük bir başa, uzun bir kuyruğa ve solungaçlara haizdir. Su bitkileri ile beslenen iribaşlar, gelişme süreci içinde başkalaşım geçirerek kuyruğunu kaybetmekte, ön ve arka bacakları ortaya çıkmaktadır. Süreç tamamlandığında ise mevcut solungaçları kaybolarak ortaya akciğerleri çıkmakta ve son halini almaktadır.

Kurbağaların Yaşam Döngüsü Nasıldır?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir