Matrakçı Nasuh Kimdir Kısaca

Matrakçı Nasuh (1533)

Osmanlı Devleti’nin yükseliş dönemine damgasını vurmuş müstesna şahsiyetlerden biridir. Başta minyatür sanatı olmak üzere, matematik, tarih, coğrafya, Kartografya konularında uzmanlığıyla tanınan bilgilerinizin nerede ve hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda Saraybosnalı olduğu ve devşirme olarak İstanbul’a getirildiği yazılıdır. Kabiliyetli öğrencilerin yetiştirildiği Enderun Mektebi’nde okumuş ve lobotu andıran sopalarla oynayan bir tür silah oyunu olan Matrak’ı icad ettiği veya bu oyunu pek maharetle oynadığı için Matrakçı lakabını almıştır. Her türlü silah ve mızrak oyunlarında üstad olarak kabul edildiği için Kanuni Sultan Süleyman tarafından bir berat verilerek ödüllendirilmiştir.

Matrakçı nasuh özellikle geometri ve matematik dallarında dönemin sayılı bilginleri arasında gösterilmektedir. Onun uzunluk ölçüleri ile ilgili bir takım cetveller hazırladığı ve konuyla ilgili olarak “Umdetü’l-Hisab” (Aritmetiğin ilkesi) isimli bir eser yazdığı bilinmektedir. Önce Yavuz Sultan Selim Han’a takdim edilen bu eser daha sonra genişletilerek Kanuni döneminde ve sonrasında, medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur.

Aynı zamanda dünyanın en büyük Kartograflarından biri olan Matrakçı nasuh, Yavuz Sultan Selim ve kanuni dönemlerinde yapılmış çeşitli seferle iştirak etmiş ve gittiği yerlerin menzil ve konaklarını, dağ ve şehirlerini gösteren minyatürler çizerek bir nevi şehir Atlasları hazırlamıştır. Dünyaca meşhur bu eserler, sanatsal değerleri itibariyle de göz kamaştırmaktadır.

Matrakçı nasuh tarihçi olarakta ünlüdür. Padişahın arzusu üzerine Taberi’nin Arapça eserini Türkçeye çevirmiş, Osmanlı tarihinin muhtelif dönemleri ile ilgili kıymetli eserler kaleme almıştır.

Katip Çelebi’nin bildirdiğine göre 1533 yılında vefat etmiş olan Matrakçı’nın bu tarihten daha sonra yaşamış olduğuna dair de belgeler bulunmuştur. Kabrinin nerede olduğu bilinmemektedir.

Matrakçı Nasuh tarafından çizilmiş İstanbul minyatürü

matrakci-nasuh-kimdir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir