Mehmet Ali Aynî kimdir? Hayatı ve eserleri

Mehmet Ali Aynî kimdir? Hayatı ve eserleri

Son devir mütefekkir, yazar ve devlet adamlarımızdan olan Mehmet Ali Aynî, 1869 yılında Manastır’a bağlı Serfice kasabasında doğmuştur. Ataları eski dönemlerde Konya’dan getirilerek Rumeli’ye yerleştirilen muhacirlerindendir. Babasının ismi Ahmed Necip, annesi Refika Hanım’dır.
İlk ve orta tahsilini babasının ticaret maksadıyla dolaşması sebebiyle İstanbul ve Yemen’de yapmış, yüksek tahsilini ise Mülkiye mektebinde tamamlamıştır.

Mehmet Ali Aynî kimdir? Hayatı ve eserleri

1888 yılında Mekteb-i Mülkiye’yi başarıyla tamamladıktan sonra, Arapça, Farsça ve Fransızcasını ilerleterek Hariciye nezareti Şehbenderlik kaleminde memuriyet hayatına başlayan ve daha sonraki yıllarda Edirne’de öğretmenlik, Dedeağaç ve Halep’te idadi ve Maarif müdürlükleri yapan Mehmet Ali Bey, bir süre mutasarrıflık ve valilik de yapmış, gösterdiği ilmi kabiliyet ve çalışkanlığı sebebiyle İstanbul darülfünun felsefe müderrisliğine tayin edilmiştir. Bundan sonra üniversite ve akademilerde tarih ve siyasi tarih okutan ve konuyla ilgili eserler neşreden Mehmet Ali Aynî, Amerika ve İngiltere’de yapılan felsefe kongrelerinde Türkiye’yi temsil etmiştir.Mehmet Ali Aynî kimdir, Hayatı ve eserleri Hakkında bilgiler..
30 Kasım 1945 tarihinde İstanbul’da vefat ederek Zincirlikuyu Kabristanına defnedilen bu değerli bilim adamının 40’a yakın eseri arasında bilhassa “İntikad ve Mülahazalar” ismiyle bir araya getirdiği makaleleri, tasavvuf büyüklerinden “Hacı Bayram Veli”‘yi anlattığı kitabı, “Muallim-i Sani Farabî”, “Türk Mantıkçıları” ve “Türk Ahlakçılar” gibi eserleri ünlüdür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir