Mimar Sinan Kimdir?

İstanbul’un bilim adamları arasında ilk sıralarda yer alan Mimar Sinan, ardında bıraktığı muhteşem eserleriyle mimarlık tarihinin olduğu kadar, bilim tarihinin de unutulmazları arasındadır. Yüksek mühendislik isteyen göz kamaştırıcı eserleri onun bir matematik, statik, jeoloji, jeofizik, geometri ve trigonometri dehası olduğunu göstermektedir. O, sırları hala çözülememiş teknikler kullanarak inşa ettiği binalarda bilim adamı ve sanatçı kişiliğini birleştirmiş müstesna bir şahsiyettir.

Mimar Sinan98 yıllık bir ömre 350’den fazla eser sığdıran bu büyük mimarımız 1489 yılında Kayseri yakınlarındaki Ağırnas köyünde doğmuş, 1588 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Sadeliği ile dikkat çeken, kemerli türbesi Süleymaniye Camii dış avlusunun sol arka köşesindedir.

Mimar Sinan, Yavuz Sultan Süleyman’ın padişahlığı zamanında İstanbul’a gelip “Yeniçeri Ocağı’na” girmiş, 1514 yılında İran, 1517 yılında Mısır seferlerine, daha sonra da Kanuni Sultan Süleyman’ın orduları ile birçok savaşlara katılmıştır. İştirak ettiği seferlerin hepsinde ordu mimarı olarak kendini göstermiş, dönemin başmimarı Acem İsa’nın ölümünden sonra da bu göreve getirilmiştir. 48 yaşında imparatorluk baş mimari olan Sinan, bu tarihten ölümüne kadar geçen 50 yılı aşkın uzun bir sürede, dünya mimarlık tarihinin en güzel eserlerini vermiştir. Üzerinde çalıştığı belli başlı konular camiler, mescitler, Türbeler, köprüler, su kemerleri ve hamamlardır.

Sağlığında, yapıları ile ilgili olarak ağızdan yazdırdığı ve Tezkiretü’l-Ebniye”, yani “Yapılar Tezkeresi” diye anılan eseri çok ünlüdür. En büyük ve en değerli eserleri İstanbul’da yaptığı Şehzadebaşı ve Süleymaniye Camileri ile Edirne’de bulunan Selimiye Camii’dir.

Mimar SinanAğırnas Köyü’nde Mimar Sinan’ın doğduğu ev
Sinan’ın muhteşem eserlerinden Süleymaniye CamiiMimar Sinan

Süleymaniye Camii köşesinde Mimar Sinan TürbesiMimar Sinan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir