Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir Kısaca

Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir? 
Mısır’daki gizemli piramitlerinden olağanüstü Keops piramiti ve diğer yapılar dört bin yıl boyunca dünyanın en büyük yapıları oldu. Bu devasa yapılar tanesi yetmiş ton ağırlığındaki dev bloklardan oluşuyor ama bunların orada tekerleğe bile sahip olmayan bir kültürün eseri olduğunu da unutmamak gerekir.

Modern mucizelerde Mısır Piramitleri var… Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir? Gazze’deki ünlü Khufu piramidindeki bir dizi gizemli koridor bu taş yapının içinde adeta kayboluyor. Ana salondan geçen bu koridorlar yapının iç bölümünde bulunan dev bir odada granitten oluşan bir kapıda son buluyor. Birçok uzman kral olarak bilinen bu odada Khufu’ nun yattığına inanıyor. Ama bu doğru mu?

Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir
Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir

Yüzyıllar boyunca bu esrarengiz bilgiler dünya üzerinde birçok insanın ilgisini çekti. İnsanlar görmek araştırmak istedi. Bu piramitlerin neden ve nasıl yapıldığını ortaya çıkarabilmek adına birçok girişimde bulunurken bu antik gizemin sırrı çözülmeye çalışıldı. Ama araştırmacıların bütün çabalarına rağmen genede pramitleri çevreleyen gizem hala ortaya çıkarılabilmiş değil.
Antik Mısır döneminden çok az sayıda belge kalması bu sorunun yanıtlanmasını zorlaştırıyor.Modern teknoloji bile bu gizemin sırrını çözmeyi başaramadı. Diğer yandan son zamanlarda piramitlerin gizemini çözecek yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu yeni gelişmelerle piramitlerin nasıl ve neden yapıldığını öğrenebileceğiniz.

Piramitlerin en belirgin gizemi sayılarında ortaya çıkıyor. Mısır’da yüze yakın piramit saptandı ama yapıtlarda adları geçen üç piramit zamana karşı koyamadı. Ve çölün kumları arasında yitip gitti.
Binlerce yıl önce büyük çabalarla yapılan piramitler artık yok. Bu Pramitler ya yerlerinden taşındı, ya yer altında kaldı ya da üstlerine başka yapıtlar inşa edildi. 1000 yıllık bir süreçte Milat’tan önce 2630’la 1640 yılları arasında inşa edilen piramitler hem kültürel hem de mühendislik harikaları olarak günümüze kadar varlıklarını sürdürmüştür. Bunlar sadece olağanüstü yapılar olmakla kalmıyor aynı zamanda antik dünyanın günümüze kadar uzanan ender kalıntılarıdır.

Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir
Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir

Piramitlerin amacı firavunları ebediyete uğurlamaktır. Ama bu kadarla kalmıyor tabi. Bir Mısır firavununun neden böyle bir mezara gereksinim duyabileceğini yeni yeni anlıyoruz.Piramit Firavunun güneşe yükselişinin mimari gerçeği olarak karşımıza çıkıyor. Bu firavunların ölümden sonraki kaderi olarak görülüyordu. Piramit aynı zamanda Firavunun tekrar doğup yaşam bulduğu yerdir. İnsan zamandan kaçar zaman da piramitlerden….Ama Piramitlerin altın çağı dördüncü Mısır hanedanı boyunca sadece 150 yıl sürdü.
En muhteşem piramitler kahire yakınındaki Gazze platosunda bulunanlar üç nesil içinde inşaa edilmiştir.Mimarileriyle bile insanı hayretler içinde bırakabilen bu piramitler aynı zamanda tapınaklar ve nekropol adı verilen daha küçük lahitlerden oluşuyor. Nekropolün kelime anlamı ölüler kentidir.
Bu yapılar piramitle birlikte firavunun mezarının üstünde yer alıyor. Piramitin hemen yanında bir tapınak var buradan vadiye uzanan uzun bir geçiş yolu göze çarpıyor. Burada bir başka tapınağa daha rastlıyoruz. Firavuna yapılan sunaklar bu tapınakta yer alıyor. Tapınağın bakımı için çok sayıda işçiye gereksinim duyuluyordu. Piramitlerin neden inşa edildiğini biliyoruz. Ama neden bu geometrik şekillerde yaratıldılar henüz bir fikrimiz yok. Antik Mısır’da ilk zamanlar ölüler sır bir çukura gömülüyor ve bu çukurun üstü ya büyük bir kayayla ya da taşlarla kapatılıyordu. Bu sayede çakalların mezarı kazmasının önüne geçildiği gibi aynı zamanda Mısırlıların hayatının tekrar can bulduğu bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.

Antik Mısırlılar Nil’in çevresinde kümelenmiştir. Nil Nehrininin yaşamın kaynağı ve varlıkların gerekçesi olarak görülüyordu. Her yıl bir kez taşardı. Taşkın durulduğunda sular çekilmeye başlar ve toprak bir kez daha görünmeye başlar. Bu Yeniden doğuşun simgesi haline geldi. İlkel taş tepecikler suların çekilmesiyle ortaya çıkan ilk yapılar oluyordu.

Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir
Mısır Piramitlerinin Sırrı

Güneş yine bu ilkel taş tepeciklerinin üstünde ilk kez doğarak yeni hayatın müjdecisi oluyordu. Bu tepecik aslında bir piramidi simgeliyordu.

Ayrıca tanrının Mısır’ı bu tepecikten başlayarak yarattığına inanılıyordu. Bu lahit tepecikler aslında kutsal benbeni simgeliyordu. Benben bir çok antik Mısır uzmanın iddiasına göre piramitlere şekliyle ilham veren piramit şeklinde bir taştır. Piramidin tepesindeki tepe taşın adı benbendir. Bu parçayı yaptıktan sonra piramitin üstüne yerleştiriyorlardı. Daha sonra bunu beyaz ya da sarı altınla benziyorlardı. Tepe taşları yani benbenler piramidin simgesi haline geliyorlardı. Ama bazı uzmanlar piramitlerin şeklinin başka etkilerden kaynaklandığını söylüyor. Antik Mısır uzmanlarından biri piramitlerin yapımına başlandığı 5000 yıl önce çölde yaşayan insanların Nil nehrine yaptıkları büyük göçün bu şekle ilham verdiğini iddia ediyorlar. Bu uzman teorisine göre buraya yerleşen insanlar Çöl yapılarının şeklini de getirdi. Bu da piramitlerin burada form bulmasını sağladı. Batıdaki çöllerde göze çarpan çok önemli özellikler var. Oradaki yapıların taşları ya piramit ya da koni şeklinde olmasıdır Sivri tepeler sık rastlanan yapılardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir