Nasıl Okumalıyız? Hızlı Okuma Teknikleri

Okumayı ilkokulda öğrenir, ilkokuldan sonra da öğrenmenin yollarını okuruz. “Hızlı okuma teknikleri” konulu seminerlere katılanlar bilir, kursiyerlerin çoğu üniversite öğrencisi veya mezunu. Yıllarca okudukları araçları iyileştirebilme düşünceleriyle geliyorlar ki buna teşebbüs edenler pişman olmuyorlar; çünkü mevcut okuma hızlarını 3 kat artırdıklarını gördüklerinde bu tekniği bugüne kadar niye öğrenmediklerine hayıflanıyorlar. Okuma amacına göre “hızlı okuma teknikleri”ni  sınıflandıralım:Hızlı Okuma Teknikleri Nasıl Okumalıyız?

1. İzlenim için okumak. Gazete okumak gibi.

2. Tam öğrenmek için okumak. Ders kitabı okumak.

3. Eğlenmek için okumak. Roman, hikaye okumak gibi.

Okuma amacının çerçeveside “okuma politikası”dır. Bu çağda yaşayan herkesin bir okuma politikasına ihtiyacı vardır.

Okurken Gözün Hareketi Nasıldır?

Göz bir dakika içinde binlerce fotoğraf çeker ve bu fotoğraflar gözün tespit ve sıçrama hareketleriyle birlikte periyodik hareketlerle kelimeleri görür. Başka bir deyişle, metni okurken duraklamalar (tespit etme) ve sıçramalar yaparak satır üzerindeki kelime ve rakam karakterlerini toplar ve beyne gönderir. Daha sonra beyin, kendine gelen kelime ve rakamları çözümleyerek anlamlandırır. Kullanılan zamanın % 94’ü tespit etme anında, % 6’sı ise, sıçrama (geçiş) anında tüketilir.

Altı Okuma Yöntemi

1. Hızlı okuma teknikleri: Belirli bir eğitimle kazanılan ve gözün bir bakışta 3-6 arasındaki kelimeyi görebildiği okuma şeklidir. Her türlü okumada kullanılabilir, özellikle tekrarlarda çok avantaj kazandırır.

2. Etkin okuma: Okunan metnin düşünülerek, değerlendirilerek okunmasıdır. Bir başka deyişle, bilginin alındığı anda işlenmesi, kullanılması ve değerlendirilmesidir. Anlama ve hafıza fonksiyonlarını tam kapasite ile çalıştıran bir okuma şeklidir.

3. Esnek okuma: Okunan metnin türüne ya da metindeki düşünce akışına göre anlama ve hız faktörlerinden birine ağırlık vererek okumaktır. Esnek okuyucu iyi bir şoför gibidir. Yolun durumuna göre araba kullanır. Ana fikirleri, önemli cümleleri ve anahtar kelimeleri anlamayı, birinci, hızı ise ikinci planda tutar. Daha çok süslemeyi tamamlayan bir tekniktir.

4. Seçmeli okuma: Hiçbir kelimenin atlanmadan okunduğu tam okumanın ardından bir de taramalı okuma vardır.

Özellikle tekrar okumalarında ve bir bilgiyi aramak için yapılan okumalarda kullanılır.

5. Klasik okuma: Herhangi bir okuma eğitimi almamış kişilerin sahip olduğu ve tecrübelerle kazanılmış tekniklere dayanan okumadır.

6. Bilinçsiz okuma: Neyi, niçin, nasıl okuduğuna ya da okuması gerektiğine dikkat etmeden yapılan okumaya da bilinçsiz okuma denir.Hızlı Okuma Teknikleri Nasıl Okumalıyız?

Okumadan Vazgeçebilir misiniz?

Bir ailenin çocuğuna kazandırabileceği en önemli alışkanlıklardan biri okumadır. Okumak beraberinde düşünme zenginliğini, esnekliği ve problem çözme yeteneğini kazandırır. Özellikle sözel eğitim alacak kişilerin okumayı sevmemesi düşünülemez. Okumadan edinebileceğiniz bilginin miktarı çok sınırlı ve yerine koyabileceğiniz alternatifler genellikle uygunsuzdur. “Çok gezmek mi, çok okumak mı?” diye bir münazara konusu vardır. Gezmeyi seven; ama okuma alışkanlığından vazgeçmeyen bir insan modeli düşünün. Okumanın kendisi, hoş bir eylem olduğu halde boş vakit kavramını dolduracak bir eylem olmaktan çıkmıştır. Amacınızı siz belirleyin; ama zorunlu okuyacağınız şeyleri zevkli ve gönüllü okumanın yollarını bulun.Hızlı Okuma Teknikleri Nasıl Okumalıyız?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir