Nimet nedir kısaca bilgi

Nimet nedir kısaca bilgiNimet nedir kısaca

Nimet, Allah’ın insanlara faydalanmaları için ihsan ettiği her şeydir. Örneğin insan verilen hayat bir nimettir. Aldığı nefes, sağlık, eş, çocuk, duygular ve rızık olarak verilen şeyler birer nimettirler. Ayette sözü edilen “nimet bahşedilenler” tabiri, insanın sahip olduklarıyla beraber elde ettiği huzur ve mutluluğun sürekli olması gerektiğini ifade eder. Çünkü devam etmeyen ve sonu gelmeyen şeyler genellikle nimet olarak düşünülmez. Bu nedenle bazı kimseler, kafir ve müşriklerin elde ettiği servet gibi metaların bir nimet olamayacağını söylemişlerdir. Sonuçta ahiret nimetlerinin dünyadakilerle mukayese dahi etkilemeyeceği düşünüldüğünde onların kısa bir süre elde ettiklerinin bir önemi olmadığını ve sonunda kaybedecekleri İçin buna nimet denmesinin de doğru olmayacağı ortaya çıkar. Bu anlamda kendilerine nimet verilenlerin yolu ümit, gazaba uğrayanların ve doğru yoldan sapanların hali de korku sebebidir. Mümin, ümitle korku arasında birbirini dengeleyen bir hal içinde olmalıdır.

Nimet nedir kısaca bilgi

Nimet isteği ne demektir?

Ayet, her halükarda insanın nimete ulaşma isteğini açıkça dile getirir. Nitekim İslam dini, İnsanın dünyada da ahirette de güzelliklerle karşılaşmasına vesile olur. Hatta bu güzellikleri talep etmesini ister. İnsanların başına gelen musibetlerin kendi elleriyle sebep oldukları sorunlardan kaynaklandığını herkes bilir. Müslümanların düşünce ve yaşam biçimi, onlara öyle nimetler sunar ki bunları diğer düşünce ve hayal şekilleri ile mukayese etmek mümkün değildir. Hatta bu anlamda müslümanların başına gelen bela ve musibetler bile diğerlerinden farklıdır ve sonunda mutlaka bir hayır taşır. Dolayısıyla Allah’ın kendisine teslim olanlarla suçlu günahkarları aynı şekilde davranmadığı konusu sadece ahirete ile ilgili değildir. Dünyada da geçerlidir.

Nimet nedir kısaca bilgi

Nimete kavuşma isteği, inananlar açısından son derece önemlidir. Çünkü kafir ve müşriklerin dini hapsetmeye çalıştıkları sahalardan biri de gayb alanıdır. Din onların elinde vicdanın sesi olarak kalmalı ve sadece soyut taleplerle ilgilenmelidir. Buna karşılık Rabb, Rahman ve Rahim sıfatları devreye girer. Buna göre dünyada Allah’ın yaratıcı rahmetinin izlerinin takip edilebileceği açıktır. Ayrıca müslümanların nimete kavuşma isteği bir çıkar ilişkisi olarak da değerlendirilemez. Çünkü bu istek, önce gayri meşru haksızlıklardan uzak şekilde doğru bir yol üzerinde olmalıdır. Sonra bütün insanları kuşatmalıdır. Nitekim nimeti “biz” ifadesiyle istemenin anlamı da budur.

Nimet nedir kısaca bilgi
Nimet nedir kısaca bilgi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir