Nun harfindeki sırlar

Nun harfindeki sırlar.

Nun harfi “hurufu mukattaa”dır. Bazı surelerin başında gelen bu harfler, Arap edebi zevkini ifade ederler. Sözün başında bir tembih ve uyarı belirterek arkasından gelecek sözün önemini vurgular ve zihni bu konuya hazırlar. Bunlar, sadece birer harftirler. Gizli, şifreli veya gizemli bir özellikleri yoktur. Anlaşılmak için inmiş, anlaşılsın diye kolaylaştırılmış ve “Anlayan yok mu?” diye soran bir Kitap’ta sadece birilerinin anlayacağı türden gizli ve anlaşılmaz kelimelerin bulunması mümkün değildir.

Nun harfindeki sırlarGenellikle bu harflerden sonra gelen ayetlerde vahiy, kitap ve ayetlerden bahsedilir. Devam eden süreçte Kur’an’ın benzerinin getirilemeyeceği konusunda bu harflerle meydan okunacaktır. İleride ” iddialarında samimi iseler haydi onun gibi bir söz getirsinler (de görelim!)” denildiğinde bu harfler akla gelmelidir. Bu şekilde adeta”açık seçik herkesin anlayabileceği ve kullanabileceği bu harfleri alın ve yapabiliyorsanız onun bir benzerini yapın da görelim!” denilmek istenir. Böylece nun ve bu harfler, Kur’an’ın şifreli bir kitap olmadığını gösteren gayet açık işaretlerdir.

Nun harfindeki sırlar

Kur’an’ın kafir ve müşriklerin iddia ettikleri gibi büyülü, gizemli ve kaynağı itibariyle karışık bir kitap olmadığını; tam tersine harf, kelime ve cümlelerden oluşan açık, anlaşılır ve kaynağı temiz bir söz olduğunu hissettirir hem de ayetlerin açık ve anlaşılırlığına dair bir işarettir.

Nun harfindeki sırlar
Nun harfindeki sırlar

Kamer suresi, 17, 22, 32, 40 ayetler; Duhan suresi, 58. ayet. Kur’an’ın anlaşılır olması ilk dönemde Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem )’in bizzat varlığıyla tescil edilmiş bir gerçektir. Zira yaşadığı dönemde onun tebliğci vasfı dikkate alındığında anlaşılmayan bir şey olması düşünülemez. Ancak ne yazık ki ilerleyen zaman içerisinde siyasi, sosyal ve kültürel etkiler, Kuran’ın kolayca anlaşılabilirliği üzerine gölge düşürmüştür. Nitekim tefsir çalışmaları da bu gölgenin kaldırılması amacına matuftur.

 

Devreze, Et-Tefsiru’l-Hadis,
İsra suresi, 88. ayet; Tur suresi, 34. ayet; Bakara suresi, 23. ayet.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir