Otomobilin icadı ve gelişimi kısaca

Otomobilin icadı ve gelişimi kısacaOtomobilin icadı ve gelişimi kısaca

Yunanca “autos” ve Latince “mobilis” sözcüklerinin birleşmesinden oluşan otomobil, “kendi başına hareket eden” anlamına gelir. İlk otomobil, 18.yüzyılda Fransız Cugnot’un buhar kazanı ile yaptığı icattır. İnsanlığın dört kişilik buharlı bir faytonla tanışması bundan yaklaşık bir asır sonra olacaktır; 19.yüzyılın ilk yarısında İngiliz Walter Hancock söz konusu otomobilin mucidi unvanını alır. Ancak yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde bu unvanı Fransız Bolee kapar; artık saatte 40 kilometre hız yapan 12 kişilik bir araç vardır. Bolee, bu aracın bir üst modelini saatte 63 kilometre hız yapan 6 kişilik bir araç olarak tasarlar. Ancak petrol buharla çalışan otomobillerin sonunu getirir.

Otomobilin icadı ve gelişimi

Tarihte içten yanmalı olarak bilinen ilk otomobil Karl Benz tarafından 1886 yılında üretilir. Michelin Kardeşler ilk otomobil lastiğini bulur; ki 1895 yılında bu buluş ilk kez bir otomobilde kullanılacaktır. 20.yüzyılın başında buluşlar hızlanır; otomobil artık üzerinde çalışılması gereken yeni ve heyecanlı bir alandır ve Peugeot, Renault, Ford, Chevrolet, Rolls Royce ve Cadillac gibi ortaya birbiri ardına yeni otomobil üreticileri çıkar. Artık dünyada yeni bir endüstri vardır: Otomotiv!

Otomobilin icadı ve gelişimi kısaca20.yüzyılın ilk on yılında otomobil lastiğini ilk kez üreten Michelin Kardeşler için müthiş bir dönemdir. Michelin Kardeşler ilk yol haritasını 1905 yılında yayınlar, 1910 yılında traik işaretlerinin ve yer isimlerinin panolarının yapılmasına öncülük ederler. Yol boyunca yerleştirilen kilometre taşları da bu girişimci kardeşlerin ikridir; artık kimse nerede olduğunu sormak zorunda kalmayacaktır.

Otomobil İstanbul sokaklarında ilk kez görüldüğünde şeytanın icadı olarak tanımlanır. Oysa Avrupa ülkelerinde çoktan kabul görmeye başlamıştır. İstanbul’da önceleri atlı tramvay, sonra elektrikli tramvay taşımacılığın can damarları olurlar. Ancak bu vasıtaları kullananlar halktır. Otomobilin icadı ve gelişimi kısaca Paşa ve beyzadeler Avrupa’da otomobilin varlığından haberdar olur olmaz sahip olmak için harekete geçerler. İstanbul’a gelen ilk otomobiller çok gürültülüdür; bu yüzden halkın diline düşerler. İkinci Meşrutiyet, otomobilin askeriye ve üst düzey devlet hizmetine kullanılması bakımından bir dönüm noktası olur. Sultan Mehmet Reşat otomobili kullanan ilk padişahtır. İlk makam otomobiline sahip olan Belediye Başkanı Tevik Bey’dir. 1920’li yıllarda İstanbul’a kayıtlı özel otomobil sayısı 250, 1930’lu yıllarda 300 olur; yurt genelinde toplam otomobil sayısı 1000’e ulaşmıştır. Cumhuriyet yıllarında ilk traik lambası ve traik polisi İstanbul Karaköy’de görülecektir. 1940’lı yılların ortalarına kadar otomobiller sadece zenginlerin ya da nüfuslu kişilerin lüksü olarak kalır.

Otomobilin icadı ve gelişimi kısaca
Otomobilin icadı ve gelişimi

İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyadaki her sektör gibi otomotiv sektörü de binek araçlar tarafında durma noktasına gelir. Artık tüm dikkatler askeri araçlara yönelmiştir. Ancak savaştan sonra otomobil kullanan ailelerin sayısı katlanarak çoğalacaktır. Savaş sonrası yıllarda benimsenen Amerikan hayat tarzı sonucu, İstanbul da bu değişimden nasibini alır. İstanbul sokaklarında Cadillac, Bugatti, Chevrolet ve Buick otomobilleri görmek sıradanlaşacaktır. 1960’lı yıllar hem dünyada hem de İstanbul’da otomobil sayısının aynı oranda ve hızla arttığı yıllar olur. 1962 yılının başında İstanbul’da kayıtlı özel otomobil sayısı 12 bine ulaşır, taksi sayısı ise 900’e yaklaşır. Artık İstanbul’da otomobil traiği vardır; Galata köprüsü ortadan ikiye açıldığı için sabahın erken saatlerinde araç kuyruğu oluşur. Üsküdar’da arabalı vapur kuyruğu olmasına az kalmıştır. Kadıköy İskelesi önünde artık taksiler vapurdan inen yolcuları bekleyecektir.
Otomobilin yaşama kazandırdığı ulaşım kolaylığının yanı sıra, başlangıçta getirdiği aristokrasi, günün koşullarına göre kendisiyle birlikte değişir. Zamanla insanlık tarihinde çığır açan buluşların en can alıcılarından biri haline gelen otomobil, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere yön verir. Vazgeçilmezliği bundandır.

Otomobilin icadı ve gelişimi kısaca
Arabanın geçmişten günümüze gelişimi kısaca

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir