Peçevi İbrahim Efendi Kimdir?

Peçevi İbrahim Efendi Kimdir1574 yılında Macaristan’ın Peçuy şehrinde doğan İbrahim Efendi, bundan dolayı Peçevi lakabıyla tanınır. İlk eğitimini Peçuy’da, medrese eğitimini Budin ve Bosna’da yapmış, babasının vefatından sonra Budin Beylerbeyi olan dayısı Ferhad Paşa’nın yanına geçmiştir. Ferhad Paşa’nın yeniçeriler tarafından öldürülmesinden sonra Budin’den ayrılan ve Lala Mehmed Paşa’nın katipliğini yapmaya başlayan Peçevi İbrahim Efendi Avusturya tarafından kuşatma altına alınan Estergon’da bulunarak şehrin tesliminin şartlarını belirleyen heyet arasında yer almıştır. Daha bir çok seferlere iştirak ettiği ve katiplik yaptığı bilinmektedir. Paşa’nın sadrazam olmasından sonra devletin değişik kademelerinde görev almış, 1638 yılında Tımışvar Eyaleti Defterdarı olmuştur. Hayatının son yıllarını Budin ve Peçuy’da meşhur tarihini yazmakla geçirmiştir. 1649 yılında vefat ettiği sanılmaktadır.

Peçevi İbrahim Efendi’ye büyük bir şöhret kazandıran ve literatürde “Peçuylu Tarihi”, “Peçevi Tarihi” diye zikredilen eser, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren IV. Murad’ın vefatına kadar olan olayları kapsar. En geniş bölümleri Kanûnî ve III. Mehmed’in saltanat yıllarının anlatıldığı bölümlerdır. Kitap, içerisinde kısa anekdotlar ve hikayeler de ihtiva etmekte ve tarihçilerin ana kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir.Peçevi İbrahim Efendi Kimdir

Peçevî İbrahim Efendi’nin tarihi çok renkli olayları bütün canlılığıyla yansıtır; İsanbul boğazının donduran sert kışlardan, şehirde halkın rağbet göserdiği mesire yerlerine, İsanbul’un yeni popüler mekanları kahvehanelerden,ulema arasında hararetle tartışılan matbaaya, İsanbul yangınlarından, saray çekişmelerine fevkalade geniş bir yelpazede ilginç bilgiler aktamıştır.Peçevi İbrahim Efendi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir