Peygamber Efendimizin Anne ve Babası

Peygamber Efendimizin Anne ve Babası

Hz. Peygamber‘in babası, Kureyş’in Beni Haşim kolundan Abdullah b. Abdülmuttalib’tir. Abdülmuttalib’in Fatıma bint Amr ile evliliğinden dünyaya gelen Abdullah akranları arasında çok sevilen, güzel ahlaklı ve yakışıklı bir gençti. Abdülmuttalib, Zemzem Kuyusu’nu yeniden ortaya çıkardığı sırada Kureyş’in bazı ileri gelenleri ile yaşadığı gerginlik üzerine on oğlu olursa birini kurban edeceğine dair adakta bulunmuştu. Bir süre sonra duası gerçekleşince on oğlu arasında kura çekmiş ve kura Abdullah’a çıkmıştı. Abdullah’ın kurban edilmesine ailesi itiraz edince Abdülmuttalib bir çözüm yolu aramış ve yapılan tavsiye üzerine yüz deve kurban etmiştir.

Peygamber Efendimizin Anne ve Babası

Abdullah gençlik çağına ulaştığında Vehb’in kızı Âmine ile evlenmiştir. Abdullah’ın bu sırada on sekiz ya da yirmi dört yaşında olduğu anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber’in annesi Amine, Kureyş kabilesinin Benî Zühre koluna mensup Vehb b. Abdümenaf’ın kızıdır.

Peygamber Efendimizin Anne ve Babası Hangi Kabiledendir?

Annesi Berre bint Abdüluzza’dır. Amine Kureyş kızları arasında iyi bir yere sahipti. Babası Vehb de Zühreoğullarının ileri gelenlerinden biriydi. Hz. Peygamber’in anne tarafından dedelerini de gösteren neseb zinciri şöyledir: Amine bint Vehb b. Abdümenâf b. Zühre b. Kilâb b. Mürre b. Ka‘b b. Lü’ey b. Gâlib b. Fihr (Kureyş). Görüldüğü gibi Hz. Peygamber’in anne ve babasının soyu Kilâb b. Mürre’de birleşmektedir.

Abdullah, Amine ile evlendikten bir süre sonra ticaret için Suriye’ye giden kafileye katılarak Gazze’ye gitti. Dönüş yolunda o zamanki adı Yesrib olan Medine’ye ulaştıklarında hastalandı. Bir ay kadar hasta yattıktan sonra vefat etti ve Medine’de defnedildi. Bu nedenle Hz. Peygamber yetim olarak dünyaya gelmiştir. Annesi Amine Hz. Peygamber altı yaşında iken Medine ziyareti dönüşünde Ebvâ’da vefat etmiş ve burada defnedilmiştir. Hz. Peygamber Abdullah ile Amine’nin evliliklerinden dünyaya gelen tek çocuklarıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir