Receb Ayında Kılınacak Namaz

Receb Ayında Kılınacak Namaz
Recep Ayında Kılınacak Namaz

Receb Ayında Kılınacak Namaz

Receb’in 1’i ile 10’u arasında 10 rek’at, 11’i ile 20’si arasında 10 rek’at ve 21’i le 30’u arasında 10 rek’at kılınacak Hacet Namazı vardır. Bu namazların her üçünün de kılınış biçimi aynıdır. Sadece namazların sonlarında okunacak dualarda farklıdır. Bu namazlar, akşamdan sonra ve yatsıdan sonra da kılınabilir. Ancak, cuma ve pazartesi gecelerinde ve özellikle teheccüd vaktinde kılınması daha efdaldir. Bu namaz, mümin ile münafığı birbirinden ayırır.

Bu 30 rek’at hacet namazını kılanlar, hidayete ererler. Münafıklar ise bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılan insanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) hazretleri tarafından bildirilip rivayet edilmiştir.

Receb Ayında Kılınacak Namaz

Kılınış şekli: Recep ayında kılınacak Hacet namazına şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbî, beni, dünyayı teşrifleriyle nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerif hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerifin için, Allahu Ekber.”

Receb Ayında Kılınacak Namaz
Receb Ayında Kılınacak Namaz

Receb ayında kılınacak namaz ın her rekatinde 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı şerif 3 Kulyâ eyyühe’l-kâfirûn okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylelikle 10 rek’at tamamlanmış olur.

  • İlk 10 gün içerisinde kılınan bu namazdan sonra, 11 defa “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunarak dua edilir.

– İkinci 10 gün içinde yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 kere: “İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ” okunup dua edilir.

– Üçüncü 10 gün içinde, yani Recep’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kez: “Allâhümme lâ mânia limâ â’tayte, velâ mû’tiye limâ menâ’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-â’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-â’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-âliyyi’l-â’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb” okuyup dua edilmektedir

Kaynak:   Dua ve İbadetler-Fazilet Neşriyat

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir