Regaib Kandili Nedir Kısaca

Regaib Kandili Nedir?

Sevgili Peygamber Efendimiz (sas)’in Allah’ın bazı çok özel tecellilerine mazhar olduğu, ilahi bir gecedir. Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelmektedir. Kelime manası olarak regâib, “çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan” anlamlarına gelen Ragibe kelimesinin çoğuludur. Böylece Regaip Gecesi denilince: “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymeti ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” anlamı anlaşılır. Bu gece Allah lütuflarını sağanak yağmur gibi yağdırır. Müslümanlar arasında da Peygamberimiz’in dünyaya teşriflerinin ilk halkasını oluşturan anne rahmine şeref verdiği gün olduğuna inanılmakta. Ancak bu geceyle veladet-i Nebeviyye arasındaki süre, bunun hilafına işarettir. Şöyle ki; Hz. Âmine’nin Fahr-i Âlem Efendimize hamile olduğuna bu geceden itibaren muttali olmuş olabileceği düşünülebilir. Peygamberimizin doğumuyla yeryüzü nasıl küfür ve cehaletin karanlıklarından kurtulup büyük bir mutluluğa boğulduysa, onun teşriflerinin ilk basamağı olan bu geceyi de bütün kâinat alkışlamış, coşkun bir sevinçle ayakta karşılamıştır.

Regaib Kandili Nedir Kısaca

Mânevi olarak bereketli olan bu gecenin bir hususiyeti de mübarek Ramazan ayının ilk habercisi olmasıdır. Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber’in “Allahım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” şeklindeki duası, hadis ilmi kriterleri bakımından, Receb ayının fazileti hakkında rivayet edilenler içinde en itimad edilecek olanıdır. Üç aylar, hem manevî boyutuyla hem de tarihî boyutuyla milletimizin gönlünde ayrı bir değere sahiptir. Günümüzde yapılan kandil programlarına ve yatsı namazlarına katılım, önceki gecelerden farklı bir yoğunluk ortaya çıkarırken, değişik yollarla kandilleşmek, akrabalık ve dostluk bağlarını bir arada tutmanın yanında, bir yandan da Ramazan hazırlığı olabilmektedir.Regaib Kandili olarak anılan Receb ayının ilk cuma gecesinden başka yatay ve dikey yolculukları içinde barındıran Mirac Kandili de bu ay içerisindedir.

Regaip Kandili ya da Regâib Kandili kısaca Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir.. Kökü “arzulamak, meyletmek” manalarına gelen regâib sözcüğü Kur’an’da geçmez.Regaip Kandili doğrudan Kur’an-ı Kerim’de bahsedilmese da dinî kültürde zamanla kutlanmaya başlanmış ve müslümanlar arasında önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanında tasavvuf geleneği ve kültüründe de Regaib kandili diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir