Resulullah efendimizin (sav) isimleri ve anlamları

Resulullah efendimizin (sav) isimleri ve anlamları

Peygamberimizin isimleri konusunda pek çok kitap yazılmıştır. Bu kitaplar içerisinde de onun isimleri için özel bölümler bulunmaktadır. Peki, O’nun isimleri ve isim haline gelmiş vasıfları nelerdir? İşte Resulullah’ın bizzat kendisinin zikrettiği isimleri:

Resulullah Efendimiz (sav) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur: “Benim beş ismim vardır; ben Muhammed’im, ben Ahmed’im, ben Mâhi’yim, ben Hâşir’im, ben Âkıb’im” (Buhârî ve diğerleri). Onun Kur’ân-ı Kerim’in de zikrettiği başka isimleri de olunca ‘benim beş ismim vardır’ buyurması, başka ismim yoktur anlamına gelmez, bu beş ismim önceliklidir denmiş olur.

Resulullah efendimizin (sav) isimleri ve anlamları

Muhammed
Resulullah’ın asıl ve tek ismidir. O Kur’ân-ı Kerim’de dört yerde bu isimle anılır. Övülecek pek çok vasfı olan demektir. Dünyada şu anda en çok kullanılan isimdir.

Ahmed
Yine Kur’ân-ı Kerim’de zikredilen ve Hz. İsa’nın ‘ben, benden sonra gelecek Ahmed isimli peygamberin müjdecisiyim’ dediği ismidir. Bu sebeple Ahmed onun İncil’deki ismi sayılır.
Anlamı; Allah’ı en çok hamd eden, ya da insanların onu övdüğünden daha çok Allah’ı öven, veya insanlar içeresinde övgüye en layık olan demektir. Muhammed ile aynı köktendir. Aralarındaki fark şudur. Muhammed kendi içinde övülmeye layık pek çok haslet bulunduran, Ahmed ise diğer insanlardan daha çok övülendir.

Mâhî
Küfrün imhası için gönderilmiş elçi.

Hâşir
İnsanların ayakucunda haşr olunacağı zat. Ya da ondan sonra artık haşr vardır, başka peygamber yoktur. Bazıları bunu Allah’ın isimlerinden sayarlar ama bu doğru değildir. İnsanları haşredecek olan Allah olsa bile O’nun her iilinden O’na bir isim üretmek caiz olmaz. Mesela ‘güldüren Allah’tır, ağlatan da’ ayetinden Allah’ın güldüren demek olan Mudhik ya da ağlatan demek olan Mübkî diye bir ismi vardır denemez.

Âkıb
Peygamberlik silsilesinin sonu. Hâtemü’l-enbiya ile aynı anlamdadır. Bu beş ismi bizzat Resulullah Efendimiz zikreder. Bununla en meşhur olan isimlerini kast etmiş olmalıdır. Çünkü yine o kendisi için başka isimlerden/ vasılardan da söz eder. Örneğin diğer sahih bir hadisi şeriflerinde de buna şunları da ekler:

Mukaffî
Peygamberlerin sonu, sanki son kaiye. Nebiyyü’t-tevbe Hem kendisi çok tövbe ve istiğfar eden, hem de bütün insanlara tövbe kapısının açık olduğunu bildiren.

Resulullah efendimizin (sav) isimleri ve anlamları
Resulullah efendimizin (sav) isimleri ve anlamları

Nebiyyu’r-rahme
Sadece insanlara değil, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen.

Nebiyyü’l-melhame
Melhame savaş ve cihat demektir. Gerektiğinde zalimlere karşı savaşmasına izin verilen.

Mustafa
Sanıldığı gibi Resulullah’ın bir ismi değil, isim haline gelmiş bir vasfıdır, seçilmiş demektir.

Mahmud
Mahmud da böyle bir vasıftır. Onun Tevrattaki isminin de Mahmud olduğu söylenir. Muhammed ile aynı anlamdadır, ancak Muhammed ismi övgüde daha ileridir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir