Sabuncuoğlu Şerafeddin (1468) Kimdir?

Fatih devri tıp bilginlerimizden olup asıl ismi Şerafeddin b. İlyas‘tır. Babası ve dedesi de hekimlikte üstün mevkiler elde etmiş olan Sabuncuoğlu, muhtemelen 1386 yılında Amasya’da doğmuş, tahsilini burada yapmış ve Amasya Darüşşifa’sından genç yaşta mezun olmuştur. Henüz 17 yaşında iken hekimliğe başlayan Sabuncuoğlu özellikle cerrahi konusunda ihtisas yaparak ismini duyurmuş, konuyla ilgili olarak yazdığı “Kitabü’l Cerrahi” isimli eserini dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmed’e takdim etmiştir. Osmanlıda kaleme alınan yegane resimli cerrahi eser olarak kabul edilen kitap, Batı dünyasında da büyük takdir görmüş, cerrahların vazgeçemediği kaynak eserler arasına girmiştir.
Nitekim 1962 yılında eserin tıpkıbasımı Fransa’da da yapılmış ve olup kısa zamanda tükenmesi sebebiyle halen kendisinden istifade edildiği anlaşılmıştır.

Bazı araştırmacılar Kitabü’l Cerrahi’nin 11. yüzyılda yaşamış Endülüslü âlimlerden Ebu’l Kasım Zehravi’nin ” Kitabü’t-Tasrif”inin benzeri olduğunu söylemişlerse de Sabuncuoğlu’nun bu eserini iki cilt halinde Türk tarih kurumu yayınları arasında neşreden İlter Uzel bunun aynen bir tercüme olmayıp tamamen orjinal bir çalışma olduğunu ortaya koymuştur.
Sabuncuoğlu’nun kitabında bir ameliyatın nasıl yapıldığı gösterildiği gibi, ameliyat aletlerinin çizimleri de vardır.

Büyük tıp bilginimizin bu önemli eserinden başka yine bütün dünyaca takdir edilen “Mücerrebname” isimli bir kitabı daha bulunmakta, burada kendi tecrübeleri, yaptığı ilaçlar ve zehir konusundaki araştırmaları anlatılmaktadır. O eserinde bir takım tıbbi deneyleri kendi üzerinde yaptığı gibi bazı hayvanlar üzerinde de yaptığını ve bu sayede bir çok hastalığın teşhis ve tedavisinde önemli sonuçlara ulaştığını açıklamıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir