Şeyh Edebali Kimdir Kısaca Bilgi

Şeyh Edebali Kimdir Kısaca BilgiŞeyh Edebali Kimdir Kısaca

Tarihte “Osmanlı Devleti’nin Manevi Kurucusu'” unvanına sahip olan Şeyh Edebali, 1206 yılında Horasan’ın Merv şehrinde dünyaya gelmiştir. Onun, Osman Gazi ile tanışması, Osmanlı Devleti için büyük önem taşımaktadır. Şeyh Edebali’nin Osman Bey’in gördüğü rüya ile ilgili yaptığı tabir, üç kıtaya hükmeden bir imparatorluğun habercisi olmuştur. Şeyh Edebali’nin ayrıca büyük bir ilmin sahibi olmasının açık bir göstergesi olan bu olay, Osmanlı’nın manevi kurucusunun kuruluş sürecindeki önemini gösterir niteliktedir.

Şeyh Edebali Kimdir Kısaca Bilgi

Şeyh Edebalı 1326 da Bilecik’teki zaviyesinde 120 yaşında vefat etmiştir. Vefat ettiği 1326 yılına kadar da Bilecik’te yaşamını sürdürmüştü. Kabri, Şeyh Edebalı’nın damadı Osman Gazi’ye vasiyetiyle mescit alanı olarak kullanılan bir bölüme defnedilmiştir. Osman Gazi’nin vefatından sonra torunu İkinci Padişah Sultan Orhan tarafından türbe görünümü almıştır.
Osmanlı Devleti’nin fikir babası Şeyh Edebali’nin 120 yaşlarında Bilecik’te vefat ettiği, dergâhının zikir odasına gömülmüştür.Eskişehir yakınlarında o dönemdeki adıyla İtburnu köyünde yaşadığı ve kendi yaptırmış olduğu zaviyede öğrenciler yetiştirdiği ve halkı aydınlattığı rivayet edilir.. Ayrıca Bilecik’te yaptırdığı dergahta, Osman Gazi’yi de birçok kez misafir etmiştir. Başka kaynaklarda ise Tefsir, hadis ve özellikle İslam hukukunda uzmanlaşmıştığı yazılır. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi, döneminn büyüklerinin sohbetinde de bulunmuştur. Aşıkpaşazade zaviyesinin hiçbir zaman boş kalmadığını, Şeyh Edebalı´nın gelip geçen fakirlerin her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştığını ve hatta bu amaçla koyun sürüsü bulundurduğunu da kaydederler.

Şeyh Edebali Kimdir Kısaca Bilgi” için bir yorum

  • 8 Mayıs 2017 tarihinde, saat 23:18
    Permalink

    Şeyh Edebali Künyesi: İmadüddin Mustafa b. İbrahim b. İnac el-Kırşehri’dir. İnaç bugün Kırşehire bağlı Mucur ilçesinin bir köyüdür. Tarih doğru bilinmeli.

    Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir